All posts tagged "Flykt"

 • Våld och förnedring möter människor på flykt

  Våld, godtyckligt frihetsberövande och splittrade familjer, detta är vad flyktingar och migranter möts av vid den fransk-italienska gränsen, enligt vittnesmål till Läkare Utan Gränser som nu publicerar en ny rapport. Flyktingar och migranter i Italienska Ventimiglia blir...

  • Posted augusti 7, 2023
  • 0
 • Nya stöd till människor på flykt från Sudankrisen

  Efter att krig bröt ut i Sudan den 15 april 2023, har antalet människor som är i behov av humanitärt stöd ökat med nästan 9 miljoner. Sida har nu beslutat om nästan 80 miljoner kronor extra till...

  • Posted juli 14, 2023
  • 0
 • Kvinnor på flykt möter svåra utmaningar

  I världen befinner sig 82 miljoner människor på flykt och ungefär hälften av dessa personer är kvinnor. Dessa kvinnors situation har tidigare uppmärksammats som särskilt angeläget och otillräckligt undersökt i forskning. Översikten genomfördes för att möta denna...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Bergslagens Sparbank stöttar Musikhjälpen

  Bergslagens Sparbank stöttar Musikhjälpen med insamling till barn på flykt från krig, Musikhjälpen startar den 12 december och för andra året utmanas sparbankerna i Sverige att samla in pengar för årets tema: För en tryggare barndom på flykt från...

  • Posted december 5, 2022
  • 0
 • För en tryggare barndom på flykt från krig

  Den 12-18 december sänds Musikhjälpen från Kungstorget i Göteborg. Årets tema är ”För en tryggare barndom på flykt från krig”. 42 miljoner barn är på flykt och tvingas till en barndom i otrygghet och med osäkra framtidsutsikter....

  • Posted oktober 16, 2022
  • 0
 • Kvinnors upplevelser av krig och flykt i ny rapport

  Forskning visar att kvinnor med flyktingbakgrund bär på traumatiska erfarenheter och konfronteras av svåra utmaningar som är starkt präglade av deras könsidentitet och migrationsstatus. En ny rapport från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering inom projektet...

  • Posted september 21, 2022
  • 0
 • Kultursatsning för att stödja människor på flykt

  En kultursatsning på 500 000 kronor ska ge stöd åt människor som är på flykt från krig, det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde. Örebro län tar emot barn och vuxna som är på flykt...

  • Posted maj 5, 2022
  • 0
 • EU måste skydda alla barn som flyr från kriget

  Parlamentet kräver att det inrättas säkra passager för barn som flyr från kriget i Ukraina och att man snabbt hjälper barn som är internflyktingar eller som inte kan lämna omringade områden. Humanitära korridorer behövs för att rädda...

  • Posted april 8, 2022
  • 0
 • Rekommendationer för att skydda barn på flykt från människohandel

  Mellan den 19 till 22 mars var Child10 del av en delegation utsänd till den ukrainska gränsen för att utvärdera situationen för barn på flykt. Delegationen arrangerades av Europaparlamentets tvärgrupp för barns rättigheter och bestod av representanter...

  • Posted april 5, 2022
  • 0
 • Ukrainas järnväg en avgörande del av totalförsvaret

  Ukrainas järnvägssystem spelar en avgörande roll i försvaret mot Rysslands militära angrepp. Inom Ukrainas järnvägsförvaltning arbetade mer än 250 000 medarbetare före invasionen och landet har utvecklat ett omfattande nätverk av gods- och passagerartrafik. Det är på...

  • Posted april 2, 2022
  • 0