Alla inlägg taggade "Folkhälsa"

 • Onlineträning är folkhälsans räddning

  Träning påverkar både hjärnan och kroppen positivt. Du blir piggare, starkare och mindre stressad. Dock har många människors liv under det senaste året präglats av restriktioner och stillasittande hemarbete. En undersökning från Hälsokedjan Life visar att var...

  • Skrivet maj 4, 2021
  • 0
 • Naturvistelse bra för hälsan

  Nu inleds Friluftslivets år 2021, en satsning från Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket för att få fler att upptäcka naturen. Folkhälsomyndigheten är med och stöttar initiativet. Friluftslivet år 2021 är ett initiativ som leds av Svenskt Friluftsliv med...

  • Skrivet januari 28, 2021
  • 0
 • Stor studie visar hur städer kan få fler att gå

  Örebro var med i det stora forskningsprojektet som visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service. En stor europeisk...

  • Skrivet september 25, 2019
  • 0
 • Nya tennisbanor vid Vivallakullen

  Den 19 juni kl. 17-18 inviger vi de nya tennisbanorna vid Vivallakullen tillsammans med idrottsföreningen Simon Sportklubb och Örebro tennisklubb, under 2019 beräknas hela Vivallakullen vara klar för invigning. Tennisbanorna är en av de första delarna i...

  • Skrivet juni 16, 2018
  • 0
 • Rapport föreslår nytt sätt att angripa antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största globala hoten mot folkhälsan och alltför få nya antibiotika utvecklas. Det internationella forskningskonsortiet DRIVE-AB, där Uppsala universitet ingår som part, publicerar nu sin slutrapport med förslag på hur man...

  • Skrivet januari 24, 2018
  • 0
 • Klimatförändringar påverkar hälsan hos miljontals människor globalt

  Ny forskning från 26 institutioner som presenteras i rapporten Lancet Countdown on health and climate change visar att klimatförändringar redan har en betydande påverkan på folkhälsan och innebär en stundande akut hälsosituation globalt. Forskningsresultaten, som presenteras i den vetenskapliga...

  • Skrivet november 5, 2017
  • 0
 • Lokalt | Gabriel Wikström besökte Region Örebro län

  Igår fredag träffade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) representanter för Region Örebro län. På agendan stod kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt allas rätt till idrott på lika villkor. I september 2015 besökte Gabriel Wikström...

  • Skrivet februari 20, 2016
  • 0
 • Lokalt | Justerad organisation samlar ansvar för en bättre styrning

  Ansvaret för hälso- och sjukvården, den kliniska forskningen och folkhälsan, samlas under regionstyrelsen. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning avvecklas. Regionfullmäktige fastställde i dag regionstyrelsens förslag till en justerad organisation för hälso- och sjukvården från och...

  • Skrivet december 3, 2015
  • 0