All posts tagged "Förbättras"

 • Hälsan bland de yngsta behöver förbättras

  Det finns hälsomässiga utmaningar bland de yngsta i befolkningen och hälsan är ojämlikt fördelad, det visar en ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten. Små barn i Sverige har generellt en god hälsa, spädbarnsdödlighet är låg och det allmänna hälsotillståndet...

  • Posted juni 2, 2024
  • 0
 • Lek och nyfikenhet ska förbättra AI:s förmåga att lära sig

  Amy Loutfi blir Wallenberg Scholar, och får 18 miljoner kronor till forskning om robotars inlärningsprocess. Med lek, nyfikenhet och empati som ledord ska professor Amy Loutfi och hennes forskargrupp undersöka, samt utveckla inlärningsprocessen för AI-system som till...

  • Posted mars 27, 2024
  • 0
 • Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

  I en ny doktorsavhandling från SLU, har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga, för att eliminera två olika sjukdomsframkallande bakterier. Resultaten visar samtidigt att nuvarande rengörings- och desinfektionsprocesser inte alltid minskar...

  • Posted november 29, 2023
  • 0
 • Prognoser och scenarier för bostadsbyggande ska förbättras

  Regeringen ger Boverket i uppdrag att förbättra prognoser och scenarier för byggande. Boverket ska bland annat undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier, för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta....

  • Posted oktober 8, 2023
  • 0
 • Arbetsmiljön i frisörsalonger behöver förbättras

  Flera olika symptom på arbetsrelaterad ohälsa är vanliga bland frisörer. Huvudvärk, hosta, eksem, nästäppa, rinnande näsa samt obehag av starka dofter, en eller flera av dessa drabbar nästan 45 procent av frisörerna. Detta enligt en ny studie...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Riskutbildning för MC kan förbättras

  En studie på VTI visar att riskutbildningen för motorcyklister bör förändras för att eleverna ska ändra synen på riskfyllt beteende. Forskarna rekommenderar en utbildning som mer utgår från elevens erfarenheter och oftare fokuserar på diskussion än på...

  • Posted mars 9, 2018
  • 0