All posts tagged "Förbättring"

 • Arbete med skyddade personuppgifter ska förbättras

  Över 26 000 personer i Sverige lever med så kallade skyddade personuppgifter. Att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela livssituationen för den utsatta, och det finns ett stort behov av ökad kunskap och förbättrat stöd. Därför ger...

  • Posted augusti 28, 2023
  • 0
 • Fokus på förbättring av järnvägsnätet

  Under sommaren har utmaningarna kopplade till införandet av det nya planeringssystemet MPK inte tagit semester. Tilldelning av tåglägen i korttiden är fortfarande under press och levereras fortfarande med tre till fyra dagars framförhållning. Det finns en risk...

  • Posted augusti 26, 2023
  • 0
 • Hungerhormon förbättrar pumpförmågan vid hjärtsvikt

  Forskning vid Karolinska Institutet visar att ett hungerhormon kan öka hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt. Efter två timmars behandling hade mängden blod, som hjärtat pumpar ut under en minut ökat med 28 procent. Studien har anslag från Hjärt-Lungfonden....

  • Posted augusti 10, 2023
  • 0
 • Förbättring av kvinnors förutsättningar för företagande och ägande

  Regeringens ambition är att möjligheterna för kvinnors företagande ska förbättras, mot bakgrund av detta uppdras Tillväxtverket att genomföra insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande. – För att stärka kvinnors ställning som...

  • Posted juli 24, 2023
  • 0
 • Marginell förbättring för bostadssäljare i juni

  SBAB:s indikator Bomarknadstempen för juni visar en marginell förbättring för husägare att sälja sin bostad jämfört med i maj, förbättringen kan framför allt kopplas samman med starkare budgivningar men motverkas något av ett växande utbud. För lägenheter...

  • Posted juli 19, 2023
  • 0
 • Cancervården ska ytterligare utvecklas och förbättras

  Cancervården i Sverige ska ytterligare utvecklas och förbättras, regeringen beslutar om två nya uppdrag som tar sikte på att vidareutveckla cancervården och barncancervården. En lägesbild över den nationella cancerstrategin tas fram och hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som...

  • Posted juli 2, 2023
  • 0
 • Förbättrade ersättningsregler för brottsoffer

  Regeringen har i dagarna fattat beslut om att tillsätta en utredning med syftet att stärka brottsoffers ställning och förbättra deras möjligheter att få ersättning, utredaren ska också ta ställning till om rätten till frihetsberövandeersättning ska begränsas. –...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0
 • Osynliga stängsel förbättrar både för naturen och djurägarna

  Med hjälp av en app kan djurägaren bestämma inom vilket område djuren får gå, och dessutom slippa problem med fysiska stängsel. Det gör det enklare att sköta och restaurera naturbetesmarker, Sveriges första försök med virtuella stängsel på...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Gemensamt system ska förbättra samordningen av gatuarbeten

  Nu finns ett nytt, gemensamt system som ska underlätta i planering och samordning av gatuarbeten i Örebro, systemet kommer användas av både Örebro kommun och andra utförare som söker tillstånd för gatuarbeten. Det nya systemet är en...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Förbättrad beredskap till trots

  Förbättrad beredskap till trots, 78 procent av företag väntar sig fortsatta cyberattacker. Trend Micro presenterar idag nya siffror från rapporten Cyber Risk Index som visar att cyberrisknivåerna hos globala företag för första gången har förbättrats. Risknivån har...

  • Posted maj 15, 2023
  • 0