Alla inlägg taggade "Förbättring"

 • Förbättra barns möjlighet till lärande på fritiden

  Det nyfikenhetsdrivna, frivilliga lärandet som sker utanför skolan är ett viktigt komplement till skolan, men tillgängligheten behöver öka – det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Bland annat föreslår IVA att regeringen utreder ansvarsfördelning och...

  • Skrivet september 16, 2022
  • 0
 • Säkerheten i skolan kan förbättras

  Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla, men under de senaste åren har det skett ett antal grova våldsdåd i skolor i Sverige. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska utreda och lämna förslag...

  • Skrivet juni 25, 2022
  • 0
 • Så kan idrottslärare bli bättre på att hantera övervikt hos elever

  Trots goda intentioner från idrottslärare kan det bli fel när överviktiga barn ska inkluderas i undervisningen, det visar en studie från Örebro universitet som nyligen har fått pris för bästa artikel 2021 i den vetenskapliga tidskriften Journal...

  • Skrivet juni 9, 2022
  • 0
 • Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation

  Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten...

  • Skrivet maj 3, 2022
  • 0
 • Företagen ger Hällefors kommun bra betyg

  Resultaten i SKR:s årliga undersökning ”Öppna jämförelsen i företagsklimat” även kallad Insikt presenterades den 21 april. Hällefors kommun får ett något högre betyg av företagen 2021 jämfört med mätåret 2020.   Insikt är en servicemätning av kommunernas...

  • Skrivet april 23, 2022
  • 0
 • Länets infrastruktur ska förbättras med hjälp av handlingsplan för påverkansarbete

  Även om Region Örebro län har en hel del att säga till om när det gäller utvecklingen av länets infrastruktur fattas många avgörande beslut av regeringen eller på EU-nivå, detta ställer krav på ett genomtänkt påverkansarbete från...

  • Skrivet april 20, 2022
  • 0
 • Förbättrade resultat för förlossningsvården

  Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård ger goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021” från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisas de insatser som Region Örebro län har gjort inom ramen för satsningen under...

  • Skrivet april 8, 2022
  • 0
 • Hälso- och sjukvårdens tillgång till läkemedel vid kris ska förbättras

  Regeringen ger Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten flera uppdrag som syftar till att öka hälso- och sjukvårdens beredskap och förbättra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter vid kris. Bland annat ska myndigheterna göra en förstudie inför framtagandet av en...

  • Skrivet februari 27, 2022
  • 0
 • Säkerheten för järnvägsanställda behöver förbättras

  Säkerheten i svensk järnväg är visserligen hög, men för anställda som arbetar i spåren är utvecklingen oroande. Förra året var det tredje året i rad som en dödsolycka inträffade i samband med växling. Risken för järnvägsanställda att...

  • Skrivet oktober 1, 2021
  • 0
 • Förbättrat näringslivsklimat – Lindesbergs kommun klättrar 12 placeringar till plats 273

  Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i Sverige. Föregående år hamnade Lindesbergs kommun på plats 285 av 290 möjliga vilket var en förbättring på fyra platser. I år hamnar kommunen på plats 273. Det pågår...

  • Skrivet september 22, 2021
  • 0