All posts tagged "Förberedelseklass"

  • Satsning på utomhuspedagogik blir en permanent verksamhet

    Under två år har den sociala investeringen ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” praktiserats på elever i årskurs 5–8 och i förberedelseklass för nyanlända på Västra Engelbrektsskolan. Från och med hösten blev satsningen, som genomförs av Örebro naturskola, en...

    • Posted november 27, 2018
    • 0