All posts tagged "Förbud"

 • Miljoner armaturer berörs av nya lagen

  17 miljoner armaturer berörs av nya lagen – är fastighetsägarna redo, nästa år förbjuds ett flertal idag vanligt förekommande ljuskällor på grund av ett slopat undantag för kvicksilver. Lagen innebär stora miljövinster och samtidigt stora utmaningar för...

  • Posted november 15, 2022
  • 0
 • EU-medborgare kräver cruelty free kosmetika

  Över 1,4 miljoner EU-medborgare kräver cruelty free kosmetika, nästan en och en halv miljon människor över hela EU kräver att förbudet mot att djurtesta kosmetika respekteras fullt ut och förstärks.  Trots det förbud som råder sedan 2013 fortsätter...

  • Posted september 17, 2022
  • 0
 • Förbjud mopedbilar och låt A-traktorer köra snabbare

  Antalet mopedbilar har ökat kraftigt det senaste decenniet. Cirka 17 000 fanns registrerade vid årsskiftet i Sverige trots omfattande kritik mot mopedbilens höga utsläpp och dåliga säkerhet. Nu kräver Riksförbundet M Sverige förbud av fordonsslaget. – Mopedbilarna har...

  • Posted augusti 8, 2022
  • 0
 • Tillfälligt förbud för båttrafik

  Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om tillfälligt förbud för båttrafik på Stora och Lilla Lindesjön samt på Bottenån 19 augusti.  Fredag 19 augusti mellan klockan 15.30 och 24.00 är all båttrafik förbjuden på Stora och Lilla...

  • Posted augusti 3, 2022
  • 0
 • Tre kraftfulla åtgärder presenterade

  Förbud mot vinstuttag, stopp för nya religiösa friskolor och nationellt skolval för att återta den demokratiska kontrollen över skolan, varje barn ska ges bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet. Men dagens system är riggat för vinstjakt, glädjebetyg och...

  • Posted juli 5, 2022
  • 0
 • MSB ger inget hopp för sällskapsdjur i skyddsrum

  Svenska Kennelklubben, SKK, har skickat ett brev till Myndigheten för samhällsskydd, MSB, angående rätten att ta med sitt husdjur i skyddsrum. MSB säger i svar att dessa endast är avsedda för människor. MSB har förståelse för att...

  • Posted mars 23, 2022
  • 0
 • Elsparkcyklar förbjuds parkera på gång- och cykelbana

  Regeringen remitterar ett förslag om att elsparkcyklar bara ska få parkera på gångbana och cykelbana om de står vid en uppställningsplats avsedd för cyklar, förbudet bedöms göra det enklare för kommuner att avgöra vad som är en...

  • Posted januari 26, 2022
  • 0
 • Böter för att slänga fimpar på marken

  I går fattades ett efterlängtat beslut i Sveriges riksdag. Från årsskiftet tas undantaget för ringa nedskräpning bort ur nedskräpningslagstiftningen. Det betyder att det kan utfärdas en böter om 800 kronor till den som slänger en fimp, snus,...

  • Posted september 23, 2021
  • 0
 • Amnesty säger nej till förslaget om förbud mot deltagande i kriminella rasistiska organisationer

  Nu lämnar Amnesty International Sverige in organisationens synpunkter på utredningen om “Ett förbud mot rasistiska organisationer”. Vi avstyrker utredningens förslag om att kriminalisera aktivt deltagande i vissa rasistiska organisationer. Förslaget är fel väg att gå för att...

  • Posted september 12, 2021
  • 0
 • World Animal Protection Sverige kräver förbud mot minkfarmerna

  Coronapandemin startade i Wuhan, men nu är det den skandinaviska minkindustrin som världen riktar sina blickar mot. Danmark har beslutat att avliva alla minkar och att ingen uppfödning av mink får ske under 2021. Anledningen är att...

  • Posted november 9, 2020
  • 0