All posts tagged "Fördelning"

 • Beslut om fördelning av 798 miljoner för återstart och kompensation

  Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela 798 miljoner kronor till idrottsrörelsen för återstart efter pandemin och som kompensation för verksamhet som påverkats under pandemin. Stödet fördelas till samtliga specialidrottsförbund, 2046 idrottsföreningar och riktat stöd till idrott för personer...

  • Posted december 3, 2021
  • 0
 • Så fördelas krisstöd till idrottsföreningar i Örebro län

  Över 2500 idrottsföreningar tilldelas 513 miljoner kronor för perioden januari till april 2021. Stödet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona. I Örebro län är det 77 föreningar som tillsammans får 5 191...

  • Posted juni 29, 2021
  • 0
 • PTS utlyser bredbandsstöd på 1,6 miljarder kronor

  I dag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i hela Sverige. Totalt finns det närmare 1,6 miljarder kronor att fördela i bredbandsstöd under 2021. Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland. PTS avser...

  • Posted maj 19, 2021
  • 0
 • Riksantikvarieämbetet fördelar 260 miljoner i stöd för kulturmiljöer

  Riksantikvarieämbetet fördelar 260,7 miljoner kronor i stöd till landets kulturmiljöer. Av dessa reserveras drygt 23 miljoner kronor för ändamål som fördelas senare medan merparten, 237 miljoner kronor, alltså nu fördelas till länsstyrelserna. – Det finns en mångfald...

  • Posted februari 19, 2021
  • 0
 • Kommentar – fördelning stöd till elitlagidrotter

  Riksidrottsförbundet fick möjlighet att fördela regeringens kompensationsstöd om 500 miljoner för perioden 12 mars till 30 juni till idrottsrörelsen. Grunden för stöd är att många föreningar tappar mycket intäkter som ett led i de restriktioner som införts...

  • Posted juni 25, 2020
  • 0
 • ​Det behövs ett globalt system för att fördela skyddsutrustning

  Läkare Utan Gränser anser att det behövs globala mekanismer för att medicinsk skyddsutrustning ska fördelas mer rättvist bland världens länder under den pågående coronapandemin. Konkurrens om skyddsutrustning har ökat kraftigt vilket har lett till en kaotisk och...

  • Posted maj 31, 2020
  • 0
 • Barn och ungdomsidrott prioriteras i fördelning av ekonomiskt stöd

  Idrottsrörelsen är ett av många samhällsområden som drabbas av Coronakrisen. Arbetet med hur fördelning ska ske av de 500 miljoner kronor som regeringen ska tilldela idrottsrörelsen i akut stöd har fortsatt. I onsdags kväll hade Riksidrottsförbundet och...

  • Posted april 4, 2020
  • 0
 • ​Så fördelas årets regionala föreningsbidrag

  Region Örebro läns kulturnämnd har fördelat årets verksamhetsbidrag till föreningar, organisationer och studieförbund – totalt 47.736.000 kronor – varav länets kulturföreningar får 1.946.000 kronor (4%). Studieförbunden får mest (40%) och därefter sociala stödorganisationer (29%) och idrottsföreningar (18%). ”Region...

  • Posted mars 4, 2020
  • 0
 • Riksantikvarieämbetet fördelar 272 miljoner till kulturmiljövård

  Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 249 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. För länsstyrelserna innebär det 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Totalt uppgår anslagen för 2019 till 272 miljoner...

  • Posted februari 9, 2019
  • 0
 • Jordbruksverket föreslår ett kombinerat areal och djurbaserat krisstöd 2019

  Jordbruksverket föreslår en bred fördelning av de 760 miljoner kronor som regeringen avsatt under 2019 för att begränsa konsekvenserna av torkan sommaren 2018. Vi har idag, 8 februari 2019 lämnat svar på det uppdrag vi tidigare fått av...

  • Posted februari 9, 2019
  • 0