All posts tagged "Förebygga"

 • Välj inte bort utebelysningen i advent

  Med dyra elpriser är det många som sparar in på julbelysningen i år, försäkringsbolaget If påminner nu om att den stämningsfulla utebelysningen faktiskt har fler positiva effekter – bra belysning kan förebygga inbrott och andra stölder. Årets...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Miljonsatsning för att förebygga arbetsbrist

  Miljonsatsning för att förebygga arbetsbrist i Örebro läns kommunala företag, miljontals kronor finns att söka för de kommunala företagen i Örebro län som vill förebygga framtida arbetsbrist och uppsägningar. Förra året delades 9,5 miljoner kronor ut till...

  • Posted juli 10, 2022
  • 0
 • Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket...

  • Posted oktober 15, 2021
  • 0
 • 4,7 miljoner kronor till forskning om att förebygga hot och våld inom psykiatrin

  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har beslutat att tilldela projektet Safewards, ett evidensbaserat våldspreventivt program som på ett nytt sätt kan bidra till att minska våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård, 4,7 miljoner kronor till...

  • Posted oktober 14, 2021
  • 0
 • Samordning och samverkan viktigt för att förebygga suicid bland äldre

  Suicid är en allvarlig folkhälsofråga där riskfaktorerna för äldre personer behöver uppmärksammas mer. Folkhälsomyndigheten har sammanfattat viktiga förebyggande åtgärder för att hjälpa äldre, där samordning och utbildning är centralt. Ett ökad samarbete mellan olika aktörer är också...

  • Posted september 9, 2021
  • 0
 • En ny omsorgslag måste förebygga undernäring hos äldre

  Alldeles för många äldre blir undernärda, med enormt personligt lidande som följd, men också stora samhällskostnader. En undernärd patient kostar cirka 10 000 kronor mer per dygn på sjukhus bara i direkta vårdkostnader. Antalet fallolyckor och vårdkomplikationer...

  • Posted september 3, 2021
  • 0
 • 18 livsmedel som kan förebygga åderförkalkning

  Det är aldrig för tidigt eller för sent att bry sig om sin hjärthälsa. Åderförkalkning är ett vanligt hälsoproblem som kan leda till stroke och hjärtinfarkt. Vem drabbas då av åderförkalkning? Det finns en del genetiska faktorer...

  • Posted juli 11, 2021
  • 0
 • Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland...

  • Posted april 16, 2021
  • 0
 • Cancer kan förebyggas med ny digital tjänst

  Omkring en tredjedel av samtliga cancerfall kan förebyggas genom ett förändrat beteende och förändrade vanor. Det innebär att ca 20.000 cancerfall i Sverige kan lindras eller helt förhindras. – Tjänsten som utvecklats av vårdföretaget Alivia tar sikte...

  • Posted november 12, 2020
  • 0
 • Nationell yrkestrafikvecka – vecka 42

  Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön. Under veckan ägnar polismyndigheten extra uppmärksamhet åt den yrkesmässiga trafiken. Insatsveckan är gemensam i EU och trafikinsatsen pågår under hela veckan och kommer att...

  • Posted oktober 14, 2019
  • 0