All posts tagged "Förebyggning"

 • Viktiga insatser för att förebygga självmord saknas

  Örebro läns kommuner saknar fortfarande viktiga insatser för att förebygga självmord, kommunerna har en central roll i arbetet med att få ner antalet självmord. Ändå saknar samtliga av länets kommuner fortfarande viktiga förebyggande insatser. Det visar årets...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Vården ska utgå från individen

  Ny forskarskola om hur vården ska utgå från individen, och förebygga sjukdomar. Svensk sjukvård arbetar med att omvandla synen på människor från att vara passiva patienter till att bli aktiva individer, och lägga större tyngd på att förebygga...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Så ska dödsbränder förebyggas

  Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer överrepresenterade. Nu lanserar MSB och Socialstyrelsen utarbetat stöd till kommunerna för att förebygga...

  • Posted december 19, 2020
  • 0
 • Skolan viktig i arbetet mot våldsbejakande extremism

  Bra utbildning i en trygg skola som arbetar med skolans demokratiska uppdrag kan förebygga att unga dras till våldsbejakande extremism. Om skolan befarar att elever befinner sig i en våldsbejakande extremistmiljö ska skolan alltid göra en anmälan...

  • Posted oktober 20, 2018
  • 0
 • Region Örebro län vill förebygga livmoderhalscancer

  Den 1 oktober startade Region Örebro län den utökade gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor över 59 år. Den nya åldersgränsen i vårdprogrammet innebär att kvinnor lämnar sitt sista cellprov efter 64 års ålder. Det innebär att alla kvinnor...

  • Posted november 28, 2017
  • 0