Alla inlägg taggade "Företag"

 • Ny rapport om hur företag påverkar miljön, kvinnors rättigheter och konflikt i Liberia och Sierra Leone

  Liberia och Sierra Leone har identifierat ekonomisk tillväxt, hållbar användning av naturresurser och stärkande av kvinnors rättigheter som centralt för välstånd och fredsbevarande arbete. Men enligt en ny rapport från Swedwatch, baserat på bland annat 400 intervjuer...

  • Skrivet juni 26, 2022
  • 0
 • Inflationen pressar svenska företag

  Med en ökande inflation blir sena betalningar en allt större utmaning för svenska företag, både vad gäller att få betalt från sina kunder och att kunna betala sina leverantörer. Det visar Intrums årliga European Payment Report som...

  • Skrivet juni 22, 2022
  • 0
 • Nya möjligheter till landsbygdsutveckling

  Nya möjligheter till landsbygdsutveckling genom Leader Bergslagen, Leader Bergslagen är åter ett prioriterat Leader-område 2023-2027 med en budget på drygt 41 miljoner kronor. Nu inbjuds föreningar och företag i bland annat Lindesbergs kommun att bli medlemmar i den ideella förening...

  • Skrivet juni 21, 2022
  • 0
 • Företag testar eldrift i hela Örebro län

  I ett samarbete med BioDriv Öst och Hedin Bil har fyra företag i Örebro län testat en eldriven transportbil. I BioDriv Östs projekt Transportutmaningen undanröjs hinder för att ställa om till fossilfrihet, alla företag ser potential att...

  • Skrivet juni 10, 2022
  • 0
 • Hållbarhet viktigast för tillväxt inom livsmedelsnäringen

  Små och medelstora livsmedelsföretag tror att hållbarhetsarbete är deras starkaste konkurrenskraft, det visar en enkätundersökning med 27 företag i Skåne som Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova har gjort. 18 av de tillfrågade företagen anger att de redan arbetar...

  • Skrivet maj 13, 2022
  • 0
 • Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit

  EU beslutade hösten 2021 om en förordning som syftar till att underlätta övergången för bland annat företag då Storbritannien inte längre är en del av EU. Genom förordningen inrättades den så kallade Brexitjusteringsreserven (BAR). Regeringen har därför...

  • Skrivet april 12, 2022
  • 0
 • Fler företag flyttar hem produktionen

  De senaste decennierna har svenska företag fokuserat på att flytta ut produktionen till lågkostnadsländer. Nu väljer många att flytta hem den igen. – Allt fler svenska företag som har sin marknad i Sverige och Europa ser fördelarna...

  • Skrivet april 1, 2022
  • 0
 • Ökning av nya företag i hela landet

  De tre första kvartalen 2021 ökade antalet nya företag med tio procent jämfört med samma period året innan. Flest nya företag startade inom bygg och anläggning, detaljhandel samt juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. – Inom detaljhandeln där e-handeln...

  • Skrivet januari 27, 2022
  • 0
 • Varannan svensk arbetar i molnet – svaga lösenord fortsatt en stor risk för företag

  Många har sett den ökade distansarbetet som en fristad under pandemin och vill fortsatt arbeta flexibelt även framöver. Senaste års molnmigering har gjort detta möjligt men det kräver också ökad kunskap och stärkta policys för att företags...

  • Skrivet januari 14, 2022
  • 0
 • Företagens hållbarhetsarbete allt viktigare

  Klimatfrågan tar en allt större plats i samhällsdebatten och majoriteten av svenska företag tror att kraven på hållbarhetsarbetet kommer stiga de kommande åren. Det visar en ny rapport från bank- och finansgruppen Svea. Snabba leveranser, fri frakt...

  • Skrivet december 15, 2021
  • 0