All posts tagged "Förhindra"

 • Preventiva tvångsmedel för att förhindra grov kriminalitet föreslås

  Utredning föreslår fler möjligheter till preventiva tvångsmedel för att förhindra grov kriminalitet. Regeringen har igår tagit emot ett betänkande, som föreslår utökade möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra vissa allvarliga brott. Betänkandet...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Maria tävlar i Forskar Grand Prix

  Maria Camacho Doyle tävlar i Forskar Grand Prix med ny metod för att hindra brott. Presentera din forskning engagerande, lärorikt och begripligt på bara fyra minuter. Det är den svåra uppgiften i Forskar Grand Prix. Kriminologen Maria Camacho...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information

  Regeringen vill göra det enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information, för att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Allt yngre personer påträffas i samband med grova våldsbrott och kriminella nätverksuppgörelser. Regeringen vill vända...

  • Posted augusti 15, 2023
  • 0
 • Stöd till dig för att förhindra fallolyckor

  Fallolyckor är en vanlig olyckstyp i Sverige, och skadorna blir vanligare och svårare med tilltagande ålder. Lekebergs kommun vill bidra till att minska risken för fallskador, genom att erbjuda stöd till dig över 65 år.   Man...

  • Posted juni 30, 2023
  • 0
 • Uppdrag för att hindra barn och unga

  Uppdrag för att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet. Regeringen har nu fattat beslut om att ge Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheter och andra aktörer kan samverka...

  • Posted april 21, 2023
  • 0
 • Björnen nyckel till ny behandling

  Blodproppar är en betydande orsak till hjärt-kärlsjukdom och död. En studie publicerad i tidskriften Science idag har undersökt blodplättarna hos björnar och fynden visar att ett protein kan förhindra bildandet av blodproppar genom att kraftigt minska under...

  • Posted april 14, 2023
  • 0
 • Hemliga tvångsmedel ska få användas i fler fall

  Hemliga tvångs­medel är ofta avgörande för att bekämpa brott som begås inom kriminella nätverk. I en lagråds­remiss föreslår regeringen därför att de brotts­bekämpande myndig­heterna ska få utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel för att förhindra, utreda och...

  • Posted april 7, 2023
  • 0
 • Sånger som kan förändra liv

  Sånger som kan förändra liv – så kan musik i unga åldrar förhindra framtida kriminalitet. Kan musik riktad till barn i förskoleåldern hjälpa till att förebygga framtida kriminalitet? Det tror både forskningen och professor Anna-Karin Andershed, som utvecklat...

  • Posted augusti 22, 2022
  • 0
 • Sverige ger mångmiljonstöd för att förhindra stor miljökatastrof i Röda havet

  En förfallen oljetanker som ligger förankrad utanför Jemens kust i Röda havet riskerar att orsaka en miljökatastrof med enorm påverkan på marint liv, jordbruk, fiske och människors hälsa. Analytiker bedömer att en läcka är nära förestående och...

  • Posted maj 11, 2022
  • 0
 • Komplikationer vid diabetes kan undvikas

  Diabetespatienter kan som basbehandling få koll på sin kost samt att öka sin fysiska aktivitet. Men detta måste kompletteras med läkemedel för att undvika kostsamma komplikationer, skriver Margareta Hellgren. För den som får typ 2-diabetes ska effektiv...

  • Posted juli 26, 2021
  • 0