All posts tagged "Förlagsandelar"

  • Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen

    Lantmännen genomför en emission av förlagandelar, och bjuder in medlemmar och medarbetare i Sverige att teckna förlagsandelar som löper över en femårsperiod. Lantmännen genomför en emission av förlagsandelar, efter att Finansinspektionen idag den 22 november godkänt Lantmännen ek...

    • Posted november 22, 2019
    • 0