All posts tagged "Förlängning"

 • Regeringen har idag utfärdat förlängningar av covid-19-lagen på serveringsställen

  Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till och med den 31 maj 2022. Regeringen har idag utfärdat förlängningar av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 maj 2022,...

  • Posted januari 20, 2022
  • 0
 • Förlängt förordnande för rektor Johan Schnürer

  Regeringen har beslutat att förlänga förordnandet för Örebro universitets rektor Johan Schnürer i ytterligare tre år, fram till 31 mars 2025. En enig universitetsstyrelse beslutade i våras att föreslå att Johan Schnürer får förlängt förordnande som rektor...

  • Posted november 16, 2021
  • 0
 • Förlängning av möjlighet till omställningsstöd

  Insatsen med omställningscheckar för företag i Örebro län förlängs och gäller nu fram till den 31 december år 2022, det fattade regionala tillväxtnämnden beslut om i dag. – Många av länets företag har påverkats negativt av pandemin...

  • Posted november 10, 2021
  • 0
 • Förlängt inreseförbud till Sverige

  Inreseförbudet till Sverige som införts på grund av coronapandemin förlängs, samtidigt införs undantag för vaccinerade resenärer från bland annat USA. Regeringen har idag bestämt att inreseförbuden för resor till Sverige från länder både utom och inom EU/EES...

  • Posted oktober 28, 2021
  • 0
 • Ansökningsperioden för uppehållsstatus förlängs till 31 december 2021

  Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar får ytterligare tre månader på sig att ansöka om uppehållsstatus, den svenska regeringen har fattat beslut om att ansökningsperioden ska hållas öppen året ut. Skälet till beslutet om förlängd ansökningsperiod är att...

  • Posted september 10, 2021
  • 0
 • Regeringen förlänger inreseförbud och reseavrådan

  Regeringen förlänger inreseförbudet för inresa till Sverige till och med 31 oktober. Avrådan från icke nödvändiga resor till de flesta av världens länder förlängs till och med den 15 oktober. Inreseförbudet innebär att det fortsätter råda förbud...

  • Posted augusti 27, 2021
  • 0
 • Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september

  Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september. – Det är fortsatt viktigt att alla gör anpassningar i sin vardag för att minska risken för...

  • Posted juni 19, 2021
  • 0
 • Förslag om förlängning av stöd till korttidsarbete

  Regeringen och samarbetspartierna har lagt fram ett förslag om att förlänga stödet för korttidspermitteringar i ytterligare tre månader: juli, augusti och september. I en promemoria som nu sänts på remiss föreslås att den möjlighet till stöd vid...

  • Posted maj 19, 2021
  • 0
 • Regeringen vill förlänga YKB

  Regeringen vill förlänga giltighetstiden för YKB (yrkesförarkompetensbevis) med 6 månader från det datum då bevisen går ut. Detta är ett välkommet besked som Transportföretagen jobbat för. Utan förare stannar Sverige. Risken har varit överhängande eftersom en stor...

  • Posted maj 13, 2021
  • 0
 • Fototävlingen förlängs – och kryddas med nya vinstmöjligheter

  Senaste omgången i fototävlingen Fotografera Ditt Lindesberg förlängs – från 9 maj till 31 maj. En anledning är att finalevenemanget 20 maj senareläggs till hösten på grund av pandemin. En annan är att Lindesbergs kommun och de...

  • Posted maj 8, 2021
  • 0