All posts tagged "Förlängs"

 • Strategin för arbetet mot antibiotikaresistens förlängs

  Den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens förlängs nu, till att gälla fram till utgången av år 2025. – Resistenta bakterier respekterar inga landsgränser och redan i dag är tillgången till effektiva antibiotika hotad. I Sverige har...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Enklare vägar till jobb skalas upp och förlängs

  Satsningen på Enklare vägar till jobb förlängs ytterligare tre år, de modeller och metoder som har visat sig vara framgångsrika ska skalas upp och utvecklas. Syftet är att matcha företagens behov av kompetens med jobb för nyanlända...

  • Posted februari 15, 2018
  • 0