All posts tagged "Försäkringskassan"

 • Inflation höjer utgifter för socialförsäkringen

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli högre från och med 2024. Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och...

  • Posted april 25, 2023
  • 0
 • 80 procent av elstödet utbetalat

  Denna vecka kommer närmare 80 procent av elstödet att ha betalats ut – 13,6 av 17,5 miljarder kronor. 3,3 miljoner personer av de 4,2 miljoner som har rätt till elstöd kommer ha elstödspengarna på kontot före helgen....

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • Elstödet på plats de första får pengar i dag

  I dag har de första privatpersonerna i södra och mellersta Sverige fått sitt elstöd, allt går enligt plan. Elstödet betalas ut succesivt och den som anmält ett konto till Swedbanks kontoregister ska ha fått sina pengar senast...

  • Posted februari 23, 2023
  • 0
 • 17 miljarder kronor till Försäkringskassan inför utbetalningen av elstödet

  För att Försäkringskassan ska kunna betala ut elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige har regeringen idag beslutat om rekvirerande av ekonomiska medel från flaskhalsintäkterna samt uppföljning av arbetet. – Vi befinner oss i svår ekonomisk...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • Hög inflationstakt försvagar socialförsäkringen

  Flera av ersättningarna från socialförsäkringen har ett inbyggt skydd mot inflation, men eftersom uppräkningen av beloppen sker med eftersläpning försvagas skyddet med dagens höga inflationstakt. Det påverkar främst mottagare av ersättningar från socialförsäkringen som har mindre ekonomiska...

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Elstödet utbetalas enligt plan

  Försäkringskassan kommer kunna betala ut elstödet som planerat. Utbetalningarna inleds hos Försäkringskassan den 20 februari och några bankdagar senare börjar pengarna landa på elkundernas konton. För att utbetalningen ska bli så snabb och smidig som möjligt bör...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Så mycket har vabbandet ökat i Örebro

  Idag 12 januari släpper Försäkringskassan statistik på hur mycket föräldrar i Sverige vabbade år 2022. I Örebro län ökade det totala utbetalda beloppet 3,1 procent och antalet vab-dagar med 0,8 procent. Antalet barn som det har vabbats...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Försäkringskassan bryter mot lagen

  Försäkringskassan bryter mot lagen och svenska politiker tittar nöjt på. Ja precis det anser RBU (riksförbundet för rörelsehindrade barn & ungdomar). Försäkringskassan bryter mot lagen och svenska politiker tittar nöjt på medan barnfamiljer lider utan det stöd man...

  • Posted januari 4, 2023
  • 0
 • Försäkringskassan driver molntjänst för svenska myndigheter

  Behovet av säkra plattformar för informationsdelning och distansmöten ökar kraftigt, både inom myndigheter, mellan myndigheter och med andra samverkanspartners. Inom ramen för Försäkringskassans uppdrag att driva samordnad IT åt andra myndigheter – som nu förlängs till den...

  • Posted december 29, 2022
  • 0
 • Lagändringar för socialförsäkringen från årsskiftet

  Från och med 1 januari 2023 träder nya lagar i kraft som rör socialförsäkringen. Här finns en sammanställning av de nya lagarna samt de förlängda undantagsbestämmelser som infördes med anledning av pandemin. Fortsatt sjukpenning i väntan på...

  • Posted december 27, 2022
  • 0