All posts tagged "Forska!Sverige"

 • Svenskarna vill att staten ökar investeringarna i medicinsk forskning

  En ny Sifo-undersökning visar att 87 procent anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning. Så många som 80 procent vill dessutom öka de statliga investeringarna. Kommer regeringen lyssna...

  • Posted september 4, 2019
  • 0
 • Oroväckande trend för forskning och utveckling i Sverige

  De statliga investeringarna i forskning och utveckling (FoU) minskar i förhållande till BNP. Kliniska läkemedelsprövningar har mer än halverats sedan år 2004. Det är två exempel på negativa trender som rapporteras i en ny lägesrapport från Stiftelsen...

  • Posted juni 21, 2019
  • 0
 • Antal cancerfall ökar men AI öppnar nya möjligheter

  Antalet cancerfall i Sverige fortsätter att öka. Under 2017 rapporterades 66 775 cancerfall, en ökning med 4 procent jämfört med 2016 och med 27 procent sedan 2007. Detta framgår av ny statistik från SCB som kommenteras av...

  • Posted december 31, 2018
  • 0
 • Regionalt | Kända profiler tar plats i Forska!Sveriges styrelse

  Forska!Sverige har valt in tre nya ledamöter till stiftelsens styrelse. Göran Hägglund, Lena Gustafsson och Anders Ekblom börjar sina uppdrag 1a juli. – Forska!Sveriges nya styrelseledamöter kommer att stärka vårt viktiga arbete med att göra medicinsk forskning...

  • Posted april 7, 2016
  • 0