All posts tagged "Forskning"

 • Josefins forskning bidrar till en bättre miljö i våra förskolor

  Kemikalier finns överallt omkring oss och förskolor är inget undantag. Där finns kemiska tillsatsämnen i bland annat byggmaterial, möbler och inredningsprodukter. Många av dessa ämnen har visat sig vara hormonstörande, cancerframkallande, försämra fertiliteten samt skada arvsmassan och...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Sinnet för ordning skiljer människan från andra djur

  Att komma ihåg ordningen på information är centralt för att en människa ska kunna delta i samtal, planera sin vardag eller genomgå en utbildning. En ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLoS One, visar att förmågan...

  • Posted september 11, 2023
  • 0
 • Tung läkarförening i Europa ändrar rekommendationer

  I samband med Europeiska kardiologföreningens (ESC) årliga kongress i augusti i år fattades beslut om ändrade rekommendationer för behandling av patienter som drabbats av hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp. Ändringen baseras på en studie som både initierats och...

  • Posted september 5, 2023
  • 0
 • Bättre cybersäkerhet med nya material

  Digitalt informationsutbyte kan bli både säkrare, billigare och miljövänligare med hjälp av en ny typ av slumpgenerator för kryptering utvecklad vid Linköpings universitet. Forskarna bakom studien menar att tekniken banar väg för en ny typ av kvantkommunikation....

  • Posted september 5, 2023
  • 0
 • Yngre män får gratta mamma själva

  Yngre män tar större ansvar för den gemensamma familjekommunikationen än vad deras fäder har gjort. Det visar en ny studie från Uppsala universitet där svenskar ur flera generationer har intervjuats om sina kommunikationsmönster. Om det förr var...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0
 • Högre metanutsläpp än väntat

  Sötvattensystem står för hälften av de globala utsläppen av metan, som är en kraftfull växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Men, bland sötvattnen har flodernas och bäckarnas roll i metancykeln i stort sett varit odokumenterad. Nu...

  • Posted augusti 20, 2023
  • 0
 • Lättare att ha husdjur på arbetsplatsen

  Husdjur har blivit ett allt vanligare inslag på arbetsplatser idag, ny forskning visar att de bidrar till en ökad glädje bland medarbetarna. Nu gör Zoom det ännu enklare för användare att integrera husdjur, både på kontoret och...

  • Posted augusti 12, 2023
  • 0
 • Kan tarmbakterier förbättra vår hälsa

  En av våra goda tarmbakterier, som normalt dör vid syreexponering, har kunnat göras tolerant mot syre. Fyndet är en nyckel i processen mot en framtida probiotikabehandling som nu prövas vid förstadier till typ 2-diabetes. Våra tarmar är...

  • Posted augusti 4, 2023
  • 0
 • Äldre medforskare hittar vägar till välbefinnande

  I snart ett års tid har sju äldre kvinnor haft chansen att vara medforskare i ett unikt projekt för att hitta vägar till att må bra hela livet. Här berättar de om hur det har varit att...

  • Posted augusti 1, 2023
  • 0
 • Första potentiella läkemedlet mot artros hos hästar

  För första gången presenteras en läkemedelsbehandling som verkar kunna bromsa sjukdomsutvecklingen vid artros. I en klinisk studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet blev hästarna som fått behandlingen helt av med sin hälta och nedbrytningen av leden...

  • Posted juli 29, 2023
  • 0