Alla inlägg taggade "Forskning"

 • 4,7 miljoner till forskning som förebygger hot och våld inom psykiatrin

  Våld och tvångsåtgärder är ett omfattande problem inom den psykiatriska heldygnsvården. Det leder till en otrygg vårdmiljö för både patienter och personal. Forskaren Veikko Pelto-Piri deltar i ett forskningsprojekt som beviljats 4,7 miljoner kronor från Forte. ”Vi...

  • Skrivet oktober 18, 2021
  • 0
 • Återvinner batterier snabbare och miljövänligare

  I takt med att elektrifieringen av vårt samhälle ökar, ökar också mängden förbrukade batterier som måste hanteras. Nu har forskare vid KTH utvecklat en metod för att återvinna värdefulla metaller ur förbrukade litiumbatterier. Går det att utvinna...

  • Skrivet oktober 16, 2021
  • 0
 • 4,7 miljoner kronor till forskning om att förebygga hot och våld inom psykiatrin

  Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har beslutat att tilldela projektet Safewards, ett evidensbaserat våldspreventivt program som på ett nytt sätt kan bidra till att minska våld och tvångsåtgärder i psykiatrisk heldygnsvård, 4,7 miljoner kronor till...

  • Skrivet oktober 14, 2021
  • 0
 • Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

  Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga, men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna...

  • Skrivet oktober 13, 2021
  • 0
 • Forskning om överviktskirurgi samlad i ny rapport

  SOReg – det svenska registret för kirurgisk behandling av svår fetma – har just utkommit med en ny rapport. Denna gång med en sammanfattning av de 119 vetenskapliga studier med data från SOReg som publicerats i medicinskt...

  • Skrivet oktober 12, 2021
  • 0
 • Antisemitism förekommer i nästan alla sociala medier

  När forskare från FOI undersökte förekomsten av antisemitiska budskap på digitala plattformar och forum fann de sådana budskap på samtliga. Mängden antisemitiskt innehåll varierade i omvänd proportion till graden av moderering på respektive plattform. Med anledning av...

  • Skrivet oktober 11, 2021
  • 0
 • Hjärt-kärlsjuka har fått ytterligare 14 år tack vare forskningen

  Nu publicerar Hjärt-Lungfonden nya siffror för hur forskningen har bidragit till att rädda liv och ge fler levnadsår till dem som insjuknar i hjärt-kärlsjukdom. Enligt beräkningar som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har gjort på uppdrag...

  • Skrivet oktober 9, 2021
  • 0
 • Månens yngsta stenar från kinesiska månlandningen

  Den kinesiska månlandningen år 2020 fick med sig sten som var en miljard år yngre än tidigare prover vilket visar att vulkanism pågick mycket länge innan Månen blev kall och hård. Metoden för att åldersbestämma sten utvecklades...

  • Skrivet oktober 9, 2021
  • 0
 • Utbildning och forskning som går hand i hand med regeringens färdväg

  Ska vi nå de 17 globala målen för hållbar utveckling krävs förändringar i livsmedelssystemen och forskningsresultat måste nå ut till företag, det skriver regeringen i En färdväg för hållbara livsmedelssystem. – Det är precis detta vi satsar...

  • Skrivet oktober 7, 2021
  • 0
 • Örebro med i mångmiljonsatsning på gruvforskning – Ska sätta ny världsstandard

  LKAB satsar 80 miljoner kronor på forskning för framtidens hållbara gruvdrift. Örebro universitet, med sin expertis inom AI och autonoma system, är ett av tre lärosäten vars forskare ska bidra till utvecklingen. – Vi ser gruvindustrin som...

  • Skrivet oktober 4, 2021
  • 0