Alla inlägg taggade "Forskning"

 • Ny metod visar hur Parkinsonprotein skadar cellmembran

  Vid Parkinsons sjukdom klumpar proteinet alfasynuklein ihop sig i hjärnan. Detta förstör cellernas membran och cellerna dör. Genom att använda en helt ny metod från Chalmers, har man visat att membranets sammansättning verkar vara avgörande för hur...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • Ny modell för solprognoser bäst i test

  En ny matematisk modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig kunna ge...

  • Skrivet juli 1, 2020
  • 0
 • Ny funktion funnen hos blodplättar i tumörers blodkärl

  Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt en hittills okänd funktion hos blodplättar i cancerceller. I musmodeller har blodplättarna visat sig bidra till att bevara blodkärlsbarriären och på så sätt begränsa spridningen av tumörceller till andra delar av...

  • Skrivet juni 30, 2020
  • 0
 • ”Lovande nationell utveckling men fortsatt risk för lokala utbrott”

  Johan Brun har i ett tiotal krönikor reflekterat över kunskapsutvecklingen kring den pågående coronapandemin och hur man kan tolka de ibland motsägelsefulla data som löpande rapporteras. I denna krönika sammanfattar och reflekterar han över utvecklingen under våren...

  • Skrivet juni 28, 2020
  • 0
 • ​Inomhusluften förorenas av reaktioner på vår egen hud

  I luften pågår ständigt reaktioner mellan olika föroreningar och ämnen, reaktioner som ger upphov till nya ämnen och partiklar. Ny forskning från IVL, Chalmers, Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet visar att inomhusluften även förorenas av reaktioner...

  • Skrivet juni 23, 2020
  • 0
 • SLU-forskning kring sällskapsdjur får bidrag

  Nu är det beslutat vilka forskare som erhåller medel från Sällskapsdjurens forskningsfond, Ingeborg Ögrens Fond och Maj Johnsons fond, tre fonder som alla bidrar till forskning om våra sällskapsdjur. Antalet ansökningar har fyrdubblats de senaste tre åren...

  • Skrivet juni 20, 2020
  • 0
 • Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer

  Fysisk aktivitet och träning kan förebygga cancer. För njurcancer kan var femte fall (22 %) undvikas genom ett fysiskt aktivt liv. Även under pågående cancerbehandling reducerar träning risken för återfall, biverkningar, sjukhusinläggningar och sjukskrivningar. Det är dags...

  • Skrivet juni 20, 2020
  • 0
 • Program minskade 70-åringars risk för hjärtkärlsjukdom

  Det går att minska risken för hjärtkärlsjukdom även på äldre dar. För 70-åringar som ingick i ett program med justerad behandling mot blodtryck och blodfetter samt råd om kost och motion, sjönk risken för hjärtkärlsjukdom till 20...

  • Skrivet juni 16, 2020
  • 0
 • Olika ägg föredrar olika spermier

  Kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Ny forskning från Stockholms universitet visar att äggcellen genom signalerna kan välja spermie. Olika kvinnors ägg attraherar olika mäns spermier – och föredrar inte alltid partnerns....

  • Skrivet juni 13, 2020
  • 0
 • Tidigt engagemang minskar risken för arbetslöshet

  Enligt ny forskning har unga vuxna, som är aktiva i en förening, halverad risk för arbetslöshet. Detta visar forskning av docent Peter Gladoić Håkansson, docent i ekonomisk historia vid Malmö Universitet. Enligt studien är anledningen att du i föreningslivet...

  • Skrivet juni 11, 2020
  • 0