Alla inlägg taggade "Forskning"

 • Ny mekanism bakom störd insulinfrisättning identifierad

  Forskare vid Uppsala universitet har i en ny studie identifierat en tidigare okänd mekanism som kontrollerar frisättningen av det blodsockersänkande hormonet insulin från bukspottkörtelns β-celler och som är störd vid typ 2-diabetes. Förhoppningen är att dessa rön...

  • Skrivet september 20, 2019
  • 0
 • Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

  Tidigare studier har visat att när vi blir trötta fattar vi beslut mer rutinmässigt och skjuter gärna upp riskfyllda och osäkra val. Forskarna vid Linköpings universitet ville undersöka hur beslutströtthet påverkar beslutsfattande inom vården. Resultaten har publicerats...

  • Skrivet september 18, 2019
  • 0
 • Ett steg på väg mot framtidens kvantdatorer

  Uppsalafysiker har för första gången kunnat identifiera hur man kan skilja mellan så kallade äkta och falska Majoranatillstånd. Forskningsresultaten är ett stort steg på vägen mot en fortsatt utveckling av topologiska supraledare och användandet av Majornatillstånd för...

  • Skrivet september 17, 2019
  • 0
 • Mannen tar plats i köket när fulmaten blir fin

  Historiskt sett har kvinnan ansvarat för matlagningen i vardagen och männen har mest ägnat sig åt att grilla. Under de senaste åren har en förändring skett. Männen tar plats i köket även i vardagen. Detta visar forskning...

  • Skrivet september 16, 2019
  • 0
 • Tio givande år av landsöverskridande samarbete

  Under måndagen uppmärksammades det 10-åriga samarbetet mellan Norge och Sverige där fokus är att utforska flercelliga djur, växter och svampar till nytta för bevarandet av den biologiska mångfalden. Sedan tio år pågår ett unikt samarbete för att...

  • Skrivet september 14, 2019
  • 0
 • Barndiabetesfonden anslår minst 22 miljoner kronor till forskningen 2020

  Barndiabetesfonden har nu öppnat för ansökningar om forskningsanslag 2020, och utlyser i år minst 22 miljoner kronor i anslag till forskningen. I år väljer Barndiabetesfonden att lägga ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1 diabetes,...

  • Skrivet september 4, 2019
  • 0
 • Svenskarna vill att staten ökar investeringarna i medicinsk forskning

  En ny Sifo-undersökning visar att 87 procent anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning. Så många som 80 procent vill dessutom öka de statliga investeringarna. Kommer regeringen lyssna...

  • Skrivet september 4, 2019
  • 0
 • Språket kan göra matematikuppgifter svårare

  När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan uppgiftestexten påverka svårighetsgraden. Det är viktigt att förhindra att språkliga egenskaper i texten gör uppgiften onödigt svårt. Också när uppgifter översätts till flera språk måste man undvika att...

  • Skrivet september 3, 2019
  • 0
 • ICA Stiftelsen satsar på forskning inom typ 1 diabetes

  Nu står det klart att Barndiabetesfonden får stöd av ICA Stiftelsen. Barndiabetesfonden finansierar forskning inom typ 1 diabetes, som är Sveriges vanligaste livshotande och obotliga sjukdom som drabbar barn och unga. Genom samarbetet vill ICA Stiftelsen stödja...

  • Skrivet september 3, 2019
  • 0
 • Unik forskning om rehabilitering via 1177

  Ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet ska utveckla digital rehabilitering via Vårdguiden 1177. 
– Det är ett unikt projekt som i ett första steg riktar sig till personer som drabbats av stroke, säger Maria Larsson-Lund, professor...

  • Skrivet augusti 31, 2019
  • 0