Alla inlägg taggade "Forskning"

 • Örebroforskning ger ögon till robotar

  Teknik från Örebro universitet ska hjälpa autonoma robotar jobba på distans med utmanande uppgifter. Kunskap som är mycket användbar i tillverkning av undervattensrobotar. – Jag ser främst att det här kan användas i olje- och gasindustrin, säger...

  • Skrivet september 23, 2020
  • 0
 • Alumn från Örebro universitet bygger på sin momsforskning med sammansatta transaktioner i förhållande till EU-rätten

  I Örebronyheter den 8 april 2013, Momslagar i behov av reformering, togs upp att advokaten, juris doktor Björn Forssén i den avhandling på vilken han disputerade vid Örebro universitet den 26 april 2013 påtalade ett behov av...

  • Skrivet september 20, 2020
  • 0
 • Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

  Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än...

  • Skrivet september 17, 2020
  • 0
 • Farligt högt blodsocker vanligt bland för tidigt födda

  Höga nivåer av blodsocker är vanligt hos för tidigt födda barn. Det är något som kan leda till såväl ökad dödlighet under de första veckorna som försämrad motorik senare i barndomen. Att tidigt behandla med insulin kan...

  • Skrivet september 17, 2020
  • 0
 • Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

  Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter...

  • Skrivet september 16, 2020
  • 0
 • Bättre diagnoser och prognoser med hjälp av maskininlärning

  Inom vården måste en mängd beslut tas – beslut som är baserade på olika analyser. Ett sätt att underlätta beslutsfattandet är att ta hjälp av maskininlärning. Ny forskning vid BTH visar att vi med hjälp av maskininlärning...

  • Skrivet september 16, 2020
  • 0
 • Bibehållen eller ökad kondition minskar risk för högt blodtryck

  Att bibehålla eller öka sin kondition i vuxen ålder minskar risken att utveckla högt blodtryck. Det visar ny forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. – Denna studie har undersökt unikt många personer vid två mätningar av såväl...

  • Skrivet september 14, 2020
  • 0
 • Arktiska insektssamhällen förändras kraftigt av klimatförändringen

  Forskare från SLU har i ett unikt samarbete med forskargrupper över stora delar av Arktis – Grönland, Kanada, Ryssland, Norge, Finland och Island – avslöjat stora förändringar i insektssamhällena. Genom att jämföra regioner som har värmts upp...

  • Skrivet september 13, 2020
  • 0
 • Hårdare konkurrens om pollinatörer i ett varmare Arktis

  Pollinatörer är lika viktiga för växter i Arktis som längre söderut, och när det finns många blommor måste växterna tävla om insekternas gunst. De attraktivaste växtarterna får flest besök av pollinatörer, och då får andra växter som...

  • Skrivet september 11, 2020
  • 0
 • Långa rymdfärder riskerar förändra ögat och synnerven

  Synförsämring i rymden kan bli ett allvarligt hinder mot planerna på att skicka människor till Mars. Forskare vid Umeå universitet och Dartmouth College i USA har nu funnit anatomiska förändringar som tyder på att det är balansen...

  • Skrivet september 10, 2020
  • 0