Alla inlägg taggade "Forskning"

 • Metod för upptäckt av antivirala läkemedel

  Den nuvarande covid-19-pandemin har belyst behovet av metoder för att identifiera nya eller återanvända befintliga läkemedel som antivirala läkemedel. Nu presenterar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet en ny screeningmetod som fokuserar på identifiering av virusspecifika...

  • Skrivet augusti 6, 2021
  • 0
 • Hos igelkottar skapas resistenta bakterier naturligt

  I en vetenskaplig artikel har SVA visat på ledtrådar till på vilket sätt och i vilka miljöer antibiotikaresistens uppstår i naturen, utan mänsklig inblandning. Hos flertalet igelkottar finns antibiotikaresistenta bakterier på huden, och hos en del av...

  • Skrivet augusti 5, 2021
  • 0
 • Engångsblöjor med gluten i stället för petroleumbaserade superabsorbenter

  Material som kan suga upp mycket stora mängder vätska, i t.ex. blöjor, tillverkas av fossil petroleumolja. Forskare från SLU och KTH har tagit fram vete- och potatisbaserade material som har liknande egenskaper och som kan tillverkas parallellt...

  • Skrivet augusti 4, 2021
  • 0
 • Ryska forskningssatsningar på AI och autonoma farkoster

  Hög grad av statlig kontroll, spetssatsningar inom AI och robotik samt nära koppling till verklighetens slagfält i Syrien och Ukraina. Det är några av lärdomarna från en studie av rysk militär forskning som presenteras i rapporten “Russia’s...

  • Skrivet augusti 3, 2021
  • 0
 • Tamhönsens anfader söker kontakt med människor

  Forskare på SLU och Linköpings universitet lade märke till att djungelhönsen i deras försök gick fram och tittade på den forskare som de hade haft kontakt med under tidigare försök, dvs uppvisade ett kontaktsökande beteende. Detta är...

  • Skrivet augusti 2, 2021
  • 0
 • En celltypskarta över mänskliga vävnader

  I en studie som publicerats i den amerikanska tidskriften Science Advances, presenteras en karta över enskilda celltyper i mänskliga vävnader – Single Cell Type section. En atlas med öppen tillgång (open access) har lanserats med mer än...

  • Skrivet augusti 1, 2021
  • 0
 • Stärk satsningen på forskning i biståndet

  Vi står inför globala utmaningar, som kräver globala, innovativa svar. Trots att vår ekonomi växer så ifrågasätts nu biståndets enprocentsmål av flera partier i riksdagen, som driver på för en kraftig sänkning. Förra gången Sverige sänkte biståndet,...

  • Skrivet juli 31, 2021
  • 0
 • Planering allt viktigare för familjebildningen

  Synen på den egna fertiliteten och att skaffa barn, har tydligt förändrats under de senaste 60 åren. I en ny studie har forskare låtit över hundra skåningar mellan 17–90 år diskutera hur de tänker kring fertilitet och...

  • Skrivet juli 24, 2021
  • 0
 • El-behandling minskar förekomsten av självmord bland svårt deprimerade

  Många självmord beror på depression. Svårare depressioner har sedan mitten av 1900-talet behandlats med elektrokonvulsiv behandling (ECT), där nervsystemet stimuleras med elektrisk aktivitet. Det är väl känt att behandlingen kan ge symtomlindring och att en vanlig biverkan...

  • Skrivet juli 23, 2021
  • 0
 • Konkurrens ingen patentlösning

  Konkurrens har länge setts som universallösningen på många samhällsproblem. Skolor, avfallshantering, universitet, äldrevård och mycket annat antas må väl av att utsättas för konkurrens. Men beslutsfattare missar ofta att konkurrens inte är ett naturligt fenomen. Det krävs...

  • Skrivet juli 23, 2021
  • 0