Alla inlägg taggade "Forskning"

 • Lokalt | Att vara entreprenöriell inte bra för alla företag

  Tidigare forskning visar att det är fördelaktigt för ett företag att ha en entreprenöriell orientering. I sin doktorsavhandling vid Handelshögskolan på Örebro universitet, Entrepreneurial Orientation – Reflections from a contingency perspective – vill Gabriel Linton ge en...

  • Skrivet mars 10, 2016
  • 0
 • Hälsa | Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

  Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad...

  • Skrivet februari 27, 2016
  • 0
 • Lokalt | Betydelsefull donation för bröstcancerforskning

  Nyckelfonden har tacksamt tagit emot en donation på 43 000 kr från Bröstcancerföreningen Hilda i Örebro län. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje timme drabbas en kvinna i Sverige av diagnosen bröstcancer. – Medlemmarna i...

  • Skrivet februari 15, 2016
  • 0
 • Lokalt | Sju miljoner till folkhälsoprojekt

  Folkhälsomyndigheten har anslagit sammanlagt närmare sju miljoner kronor till fem olika projekt där en stor del går till forskning vid Örebro universitet. Det är forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskaper som leder de olika projekten. Det är fyra...

  • Skrivet februari 11, 2016
  • 0
 • Lokalt | Örebroforskning ska hjälpa företag spara pengar på sitt avfall

  Två avfall tillsammans spar pengar för både pappersbruk och gruvor. Ändå utnyttjas inte möjligheten till fullo. Mattias Bäckström och hans forskarteam vid Örebro universitet har fått 5,9 miljoner kronor för att kartlägga hinder för denna avfallsmatchning och...

  • Skrivet december 22, 2015
  • 0
 • Hälsa | Ny forskning: Hopp för överviktiga

  500 miljoner människor lider av fetma runtom i världen och övervikt är ett stadigt växande folkhälsoproblem. USA ligger i topp när det gäller feta och överviktiga och det kostar många miljarder dollar varje år. Amerikansk forskare letar...

  • Skrivet december 19, 2015
  • 0
 • Lokalt | Forskning för att minska hot och våld på ungdomshem

  På många ungdomshem och psykiatriska kliniker är hot och våld en del av vardagen. Forskare vid Örebro universitet och Region Örebro undersöker redan personalens arbetsmiljö och nu har de fått ytterligare 725 000 kronor från Statens institutionsstyrelse,...

  • Skrivet december 11, 2015
  • 0
 • Lokalt | Forskningsmiljoner till alternativ antibiotika och åderförkalkning

  Det finns alternativ till traditionella antibiotika som behandling mot infektioner. Torbjörn Bengtsson, professor vid Örebro universitet, har fått 4 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla dessa antibakteriella substanser. Två andra Örebroprojekt inom kardiovaskulär forskning får också...

  • Skrivet november 28, 2015
  • 0
 • Lokalt | Forskning visar att politik för annat än klimatet kan vara bra för just klimatet

  – Klimatet är för många abstrakt och det är inte säkert att människor har klimatet som första mål för sitt agerande. Den som cyklar kanske gör det för nöjet och hälsan, säger Magnus Boström, professor i sociologi,...

  • Skrivet november 27, 2015
  • 0
 • Lokalt | Nytt samarbete mellan forskare i Sverige och Hong Kong kring psykiska besvär

  Nu inleder forskare på CHAMP vid Örebro universitet ett samarbete med Hong Kong Polytechnic University och det är både likheterna och skillnaderna, som lockar. – Det är stora sociala skillnader. Det gäller inte minst synen på psykologiska...

  • Skrivet november 14, 2015
  • 0