All posts tagged "Forskningsstudie"

 • Narkosgas kan bidra till nedsatt njurfunktion efter operation

  Narkos med gas har en direkt inverkan på njurarnas funktion och skulle därför kunna vara en bidragande faktor till nedsatt njurfunktion efter operation. Det framgår av en klinisk studie på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna jämfört denna...

  • Posted mars 10, 2022
  • 0
 • Avkastning går före uppdraget att investera hållbart

  En ny forskningsstudie beskriver spänningen mellan vinster och hållbar utveckling inom AP-fonderna. – De har fått i uppdrag att ta hänsyn till hållbar utveckling – men primärt styr avkastningen, säger Monika Berg, forskare i miljösociologi vid Örebro...

  • Posted november 11, 2021
  • 0
 • Cykling gör dig frisk

  En forskningsstudie som genomförts i sju europeiska städer visar att aktiva transporter har stor betydelse för vår psykiska hälsa och hur friska vi känner oss. Allra flest hälsofördelar ger cykeln. Studien har letts av Barcelona Institute for...

  • Posted augusti 23, 2018
  • 0
 • 44 liv kan sparas i Örebro varje år, om fler går och cyklar

  Idag sker 46 procent av alla förflyttningar i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om den siffran skulle öka till sex av tio, målet i Örebro kommuns transportplan, skulle 44 liv kunna sparas varje år och samhället...

  • Posted november 29, 2017
  • 0
 • Svensk forskningsstudie kan förändra hjärtvården globalt

  En svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden belägger att syrgasbehandling saknar effekt vid hjärtinfarkt, studien presenterades som huvudnyhet under världens största kardiologikongress och kommer sannolikt påverka vårdrekommendationerna i hela världen. – Vår studie fyller en helt central...

  • Posted september 2, 2017
  • 0
 • För tidigt födda barn riskerar lungsjukdomar

  Varje år föds cirka 6 700 barn i Sverige för tidigt, något som innebär en ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet, det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden. – Barn...

  • Posted april 26, 2017
  • 0