All posts tagged "Förskolor"

 • Fler böcker till förskolor och skolor

  Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker, och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor,...

  • Posted februari 22, 2024
  • 0
 • Stöd till Ukraina till skolor och förskolor

  Utbildningssektorn i Ukraina har drabbats hårt av Rysslands fullskaliga invasion. Sedan februari 2022 har över 3 000 förskolor, skolor och andra utbildningsinstitutioner skadats och 360 har totalförstörts. Sverige bidrar nu med 75 miljoner kronor till Unescos krisfond...

  • Posted november 19, 2023
  • 0
 • Förskolorna i Hällefors håller Skolverkets rekommendationer

  Hällefors är en av få kommuner i landet som håller gruppstorlekarna inom Skolverkets rekommendationer, nyligen presenterade Kolada (en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner) nya jämförelsesiffror för landets kommuner. En siffra som stack ut positivt...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Många föräldrar missar skolförsäkringarna

  Många föräldrar känner inte till att både förskolor och skolor har olycksfallsförsäkringar för sina elever, försäkringarna gäller ofta dygnet runt och även på helger och lov. När skolor och kommuner inte informerar ordentligt om de försäkringar som...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Josefins forskning bidrar till en bättre miljö i våra förskolor

  Kemikalier finns överallt omkring oss och förskolor är inget undantag. Där finns kemiska tillsatsämnen i bland annat byggmaterial, möbler och inredningsprodukter. Många av dessa ämnen har visat sig vara hormonstörande, cancerframkallande, försämra fertiliteten samt skada arvsmassan och...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Örebro kommun arbetar rätt med förskolor

  Örebro kommun arbetar rätt med förskolor i utsatta områden, enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Örebro kommun arbetar aktivt med rätt insatser och stärker förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden. Det konstateras i...

  • Posted juni 14, 2023
  • 0
 • Invigning av konst till nybyggda förskolor

  Konstnären Moa Lönn har skapat en ny konstnärlig gestaltning till två nybyggda förskolor, Fiskgjusen och Beckasinen, i Ormesta park. Nu ska de invigas, det gör man torsdag 13 april, man börjar med en workshop på respektive förskola....

  • Posted april 12, 2023
  • 0
 • Statsbidrag anpassas för att möta förskolors lokala behov

  Regeringen ändrar bestämmelser för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, bidraget som kan användas till att minska barngruppernas storlek ska också kunna användas till att anställa mer personal eller till kompetensutveckling för personal. Syftet är att bidraget...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • Nu öppnar Sveriges största miljökampanj

  Nu öppnar anmälan för skolor och förskolor till Håll Sverige Rents Skräpplockardagar 2023, barnens stora kampanj mot nedskräpning! Förra året deltog nästan 700 000 barn i kampanjen. Redan nu har skolor och förskolor i över 120 kommuner...

  • Posted mars 5, 2023
  • 0
 • Uppdaterad vägledning blir ett viktigt stöd

  Uppdaterad vägledning blir ett viktigt stöd vid tillsyn av inomhusmiljön i skolor och förskolor, Folkhälsomyndigheten har uppdaterat tillsynsvägledningen om hälsoskydd i skolor och förskolor. Vägledningen är tänkt att stärka tillsynsmyndigheterna och hjälpa de som ansvarar för verksamheterna. I...

  • Posted oktober 21, 2022
  • 0