All posts tagged "Förslag"

 • Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet

  Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser, och förhindra...

  • Posted december 4, 2023
  • 0
 • Förslag om sänkt ålder för taxiförarlegitimation

  Sänkt ålder för taxiförarlegitimation från 21 till 20 år, det är innebörden av en promemoria som nu går ut på remiss. Dessutom föreslås ny beloppsgräns för prisuppgift för resor med taxi. Taxibranschen har behov av nyrekrytering av...

  • Posted december 4, 2023
  • 0
 • Förslag att slå samman skolor godkänns fyra skolor blir två

  Tidigare i november presenterade Grundskolenämnden ett förslag om att slå samman fyra skolor i Örebro kommun till två, på grund av ett vikande elevunderlag. De berörda skolorna är Sörbyängsskolan, Sörbyskolan, Kryddgårdsskolan och Änglandaskolan. Igår samlades Grundskolenämnden igen...

  • Posted december 1, 2023
  • 0
 • Tydligare prioriteringar i nytt åtgärdsprogram för buller

  Nu finns ett nytt förslag på åtgärder mot vägtrafikbuller på kommunala gator, som bland annat prioriterar de minsta barnens ljudmiljö. 1 december – 31 januari finns möjlighet att tycka till om åtgärdsprogrammet. Det nya förslaget på åtgärdsprogram...

  • Posted december 1, 2023
  • 0
 • Utredning ska förhindra brister i byggnadsverk

  Regeringen tog i onsdags 8 november 2023 emot Byggkontrollutredningens betänkande. Syftet med utredningen, har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor och personskador. – I betänkandet finns flera förslag för att höja säkerheten...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen, med förslag som bland annat gör det möjligt att återkalla ett uppehållstillstånd. Om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri, eller verksamhet med koppling till...

  • Posted november 7, 2023
  • 0
 • Förslag om samhällsvården för barn och unga

  Regeringen har tagit emot förslag om hur samhällsvården för barn och unga kan förbättras. Barn och unga i samhällsvård ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Nu har utredningen ”Barn och unga i samhällets vård”...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • EU-regler om markhälsa kan sätta krokben

  Byggföretagen avvisar EU-kommissionens förslag, till direktiv för övervakning av markhälsan. – Vi är mycket oroade, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen. – Byggföretagen anser att hälsosam mark är en förutsättning för ett uthålligt samhällsbyggande. God markhälsa tryggar...

  • Posted november 4, 2023
  • 0
 • Utredning föreslår ny lag om anonyma vittnen

  Utredningen om Anonyma vittnen överlämnade igår sitt delbetänkande till justitieminister Gunnar Strömmer, i betänkandet föreslår utredningen att det ska införas ett system med anonyma vittnen i brottmål. Regeringen arbetar hårt för att trycka tillbaka den grova organiserade...

  • Posted oktober 31, 2023
  • 0
 • Prövotid införs för AM-körkort för moped klass I och A-traktor

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, att det införs en prövotid om ett år för AM-körkort. Den som får sitt körkort för moped klass 1 och A-traktor återkallat under prövotiden, måste göra om utbildningen och teoriprovet. – Under...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0