Alla inlägg taggade "Förslag"

 • Nu föreslås skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

  Regeringen vill se skärpta straff och möjlig­heter att på plats frihets­beröva den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika, det framgår i en lagråds­remiss som beslu­tades i dag. Enligt förslaget ska också för återfall...

  • Skrivet juni 9, 2022
  • 0
 • Förslag på höjt försörjningskrav vid invandring av arbetskraft

  Regeringen avser inom kort att besluta en lagrådsremiss som gäller höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare, förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner. Det nuvarande regel­verket har under­lättat för oseriösa arbets­givare...

  • Skrivet juni 9, 2022
  • 0
 • Narkotikaförsäljning via brev ska stoppas

  Regeringen föreslår nu ett flertal åtgärder för att förhindra illegal handel via post, i syfte att begränsa tillgången till narkotika i samhället och bekämpa kriminalitet och den organiserade brottsligheten. – Vi ska vända på varje sten för...

  • Skrivet juni 1, 2022
  • 0
 • TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

  TCO har nu presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp...

  • Skrivet maj 25, 2022
  • 0
 • Jordbruksverket föreslår utformning av krisstöd till lantbruket

  Den 28 april fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett riktat ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas. Tillsammans med länsstyrelsen har vi nu tagit fram ett förslag på stödutformning...

  • Skrivet maj 12, 2022
  • 0
 • Dubbelspår på Mälarbanan prioriteras inte i Trafikverkets förslag – det här gör kommunen

  Dubbelspår på Mälarbanan skulle ge örebroarna 20 minuter snabbare restid med tåg till Stockholm och färre förseningar. Men regeringen prioriterar höghastighetsbanor och i Trafikverkets förslag till ny nationell plan finns inte pengar till Mälarbanan. Örebro kommun är...

  • Skrivet maj 7, 2022
  • 0
 • Dubbelt så mycket cykling 2035 – förslag från VTI till regeringen

  Cyklingen i Sverige ska fördubblas till 2035. Det målet föreslår VTI som svar på ett uppdrag från regeringen. Mer cykling kan bidra till mer tillgänglighet, bättre folkhälsa och att Sverige når klimat- och miljökvalitetsmålen. Här finns en...

  • Skrivet maj 6, 2022
  • 0
 • Så fördelas skyddsbehövande Ukrainare i Örebro län

  Nu är förslaget klart på hur fördelningen av skyddssökande från Ukraina ska se ut på läns- och kommunnivå, länsstyrelserna börjar därmed en dialog med kommunerna om eventuella regionala förändringar i fördelningen. Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag...

  • Skrivet april 15, 2022
  • 0
 • Förslag på ny lag kan skydda unga mot nikotinberoende

  Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter, föreslår regeringen att tobaksfria nikotinprodukter ska omfattas av en ny lag. Idag finns olika sorters...

  • Skrivet april 10, 2022
  • 0
 • Höjd pension för närmare 33 000 pensionärer i Örebro län med nytt S-förslag

  Den socialdemokratiska regeringen föreslår att en ny skattefri förmån, ett så kallat garantitillägg, ska införas till pensionärer med låga inkomster. Reformen ger en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt får en...

  • Skrivet april 8, 2022
  • 0