All posts tagged "Försvarsdepartementet"

 • Initiativ för en snabbare och bättre försvarsinnovation

  På måndag den 29 maj lanserar regeringen ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Regeringen beslutar om investeringar i fyra regementen

  Regeringen beslutar om investeringar i fyra regementen för att stärka Sveriges försvar. Regeringen beviljar Fortifikationsverket att påbörja arbetet med nya garnisoner för Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Investeringarna...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Tjeckien anskaffar stridsfordon 90 från Sverige

  Tjeckiens regering beslutade den 24 maj att underteckna avtal omfattande 246 stycken CV90 MkIV till ett ordervärde av cirka 22 miljarder SEK från BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. – Jag är övertygad om att stridsfordon 90 är...

  • Posted maj 25, 2023
  • 0
 • Mer produktion av ammunition i Karlskoga

  Onsdag den 10 maj besöker försvarsminister Pål Jonson Karlskoga för att besöka delar av försvarsindustrin i staden, ett av syftena med besöket är att lyssna till idéer som kan möjliggöra att produktionen lättare kan växla upp. Rysslands...

  • Posted maj 9, 2023
  • 0
 • Ny lag ska stoppa utländska företagsköp

  Ny lag ska stoppa utländska företagsköp som kan skada Sverige, utländska direktinvesteringar har stor betydelse för Sveriges näringsliv. Samtidigt finns det risker med att utländska aktörer investerar i skyddsvärd verksamhet. Regeringen har därför igår fattat beslut om...

  • Posted mars 17, 2023
  • 0
 • Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

  Regeringen föreslår i en proposition ändringar i säkerhetsskyddslagen i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal, samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Förslagen innebär att Försvarsmakten ensam ska ansvara för säkerhetsprövningen...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Nytt stöd av tunga avancerade vapen till Ukraina

  Regeringen har i dag, fredag den 24 februari, presenterat ett nytt omfattande stödpaket till Ukraina. Det omfattar delsystem till luftvärnssystemet HAWK (Eldenhet 97), samt viktiga delar till IRIS-T (Eldenhet 98) i samarbete med Tyskland. Sverige avser också bidra...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Ytterligare svenskt stöd till jordbävningsdrabbade

  Ytterligare svenskt stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.  Sverige ger ytterligare 80 miljoner kronor i stöd till Syrien, där jordbävningen har förvärrat en redan svår humanitär kris. Den 12 februari genomfördes också en transport av 300...

  • Posted februari 15, 2023
  • 0
 • Sverige skickade sök- och räddningsteam till Turkiet

  Igår torsdag 9 februari sände Sverige ytterligare 45 personer samt sökhundar med transportflyg till Turkiet. Arbetet görs gemensamt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten. Detta är en del av svenskt stöd till de drabbade...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0
 • Regeringens åtgärder med anledning av jordbävningen i Turkiet

  Regeringen agerar skyndsamt och resolut med anledning av jordbävningen som igår drabbade Turkiet och norra Syrien, både genom stödinsatser och i rollen som EU-ordförandeland. Sverige tog igår som EU-ordförande initiativ till att sammankalla rådets krishanteringsmekanism, IPCR, angående...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0