Alla inlägg taggade "Försvarsmakten"

 • Nu etablerar Försvarsmakten nya förband

  Arbetet med att etablera fem nya regementen och en ny flygflottilj har kommit så långt att det är dags för invigningar, först ut är K 4 i Arvidsjaur som hissar flaggan den 24 september och därefter följer...

  • Skrivet september 17, 2021
  • 0
 • Data uppvärderas som strategisk resurs i försvaret

  Information betraktas i allt högre grad som en viktig tillgång. Genom att målmedvetet spara och tillgängliggöra data kan organisationer bli effektivare och fatta bättre beslut. FOI har på uppdrag av Försvarsmakten gjort en förstudie om hur myndigheten...

  • Skrivet september 13, 2021
  • 0
 • FOI gav expertstöd till TFÖ 2020

  MSB och Försvarsmakten har under hela arbetet med Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) tagit stöd av expertkunskap från FOI, från målformuleringsarbete till skapande av scenario. TFÖ 2020 var det första tillfället på över 30 år där det militära...

  • Skrivet augusti 31, 2021
  • 0
 • Försvarsmakten säger oftare JA än NEJ till vindkraft

  Försvarsmakten förekommer allt oftare i debatten som den aktör som mest av alla försvårar energiomställningen genom att motsätta sig utbyggnad av vindkraft. Men detta stämmer inte. Aktörer som vill debattera frågan har ett ansvar att hålla sig...

  • Skrivet juli 6, 2021
  • 0
 • Uppkopplade prylar ger hopp om bättre lägesbild

  Internetanslutna övervakningskameror och vägsensorer som informerar om trafikköer. Det är ett par exempel på det som kallas Internet of things. I en rapport undersöker FOI hur Försvarsmakten tillsammans med civila myndigheter kan bygga en lägesbild utifrån tekniken....

  • Skrivet maj 10, 2021
  • 0
 • Med sikte på framtida spelutveckling

  Utvecklande, spännande, intressant och krävande. Krigsspel är en del av den militära professionen. En rapport lyfter nu fram flera förslag på hur förmågan att spela militär logistik kan vässas ännu mer. I rapporten Möjligheter och utmaningar i att...

  • Skrivet april 26, 2021
  • 0
 • Sverige segrare i världens största cyberförsvarsövning

  Sverige kom på första plats i den internationella cybersäkerhetsövningen Locked Shields 2021. Polisen deltog i ett lag tillsammans med Försvarsmakten, Säpo och MSB. – Vi är väldigt glada och stolta över framgångarna. Segern är ett bevis för...

  • Skrivet april 17, 2021
  • 0
 • Solcellsanläggningar kan störa försvarets radiokommunikation

  Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten har undersökt vilka elanläggningar som kan orsaka elektromagnetiska störningar (EMC-störningar) på totalförsvarets verksamheter. Utredningen visar att solcellsanläggningar bland annat kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. Tillsammans med Försvarsmakten har Elsäkerhetsverket genomfört...

  • Skrivet december 9, 2020
  • 0
 • Laseropererade ögon nu godkända för samtliga pilotkategorier

  Tidigare har laseropererade ögon inte tillåtits för dem som ansöker till stridspilotutbildning. Det har nu ändrats. Flygmedicinsk ansvarig i flygvapnet, flygöverläkare Håkan Sköldefors, har fattat beslut att godkänna viss typ av synförbättrande laseroperationer för de som ansöker...

  • Skrivet november 16, 2020
  • 0
 • Övning söder om Örebro

  Polismyndigheten genomför idag en övning tillsammans med Försvarsmakten, övningen genomförs i närheten av Örebro. Under övningen kommer bland annat explosioner att ske och helikoptrar att delta, och det finns risk för att allmänheten störs. Polismyndigheten samövar kontinuerligt...

  • Skrivet juni 11, 2020
  • 0