All posts tagged "Fortbildning"

 • Läkares fortbildning fortsätter att minska

  Antalet dagar läkare deltar i extern fortbildning har halverats sedan 2004, det visar Läkarförbundets nya rapport ”Försämrade förutsättningar för fortbildning”. Detta sker trots att utvecklingstakten inom den kliniska forskningen snarare ökat. Antalet dagar extern fortbildning är nu...

  • Posted april 28, 2023
  • 0
 • Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning

  Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning för bredare och djupare lärarkompetens, bristen på förskollärare och lärare i svensk förskola och skola är ett stort problem och fortbildning är en av flera viktiga åtgärder för att komma till...

  • Posted mars 24, 2023
  • 0
 • Lärare får inte den fortbildning de har rätt till

  En kommunalt anställd lärare ska få minst 11,4 dagar fortbildning per år. I verkligheten är siffran – beroende på stadie – mellan 4 och 5 dagar. Detta kan jämföras med det internationella snittet, som är 9 dagar....

  • Posted augusti 15, 2021
  • 0
 • Kommunen stöttar företagare genom fortbildning

  Utifrån Kommunstyrelsens beslut i maj om att 40 miljoner kronor ska gå till tillväxt- och arbetsmarknadsåtgärder i och med rådande pandemi, genomförs flera åtgärder för att stötta tillväxten för Örebros företagare i flera olika branscher. Just nu...

  • Posted september 8, 2020
  • 0
 • Kommunen stöttar företagare genom fortbildning

  Utifrån Kommunstyrelsens beslut i maj om att 40 miljoner kronor ska gå till tillväxt- och arbetsmarknadsåtgärder i och med rådande pandemi, genomförs flera åtgärder för att stötta tillväxten för Örebros företagare i flera olika branscher. Just nu...

  • Posted september 7, 2020
  • 0
 • Region Örebro Län bland de bättre gällande läkares fortbildning

  En ny rapport visar oacceptabelt lite tid till fortbildning för läkare. En av tio specialistläkare har inte haft möjlighet att ägna sig åt någon extern fortbildning alls. Det visar resultatet av Sveriges läkarförbunds fortbildningsenkät som 1139 medlemmar har...

  • Posted januari 28, 2019
  • 0
 • Dags att skärpa ansvaret för läkares kontinuerliga fortbildning för patienternas och samhällets bästa

  Läkaryrket bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och ställer höga krav på kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Trots detta ägnar läkare allt mindre tid åt extern fortbildning, främst på grund av ökade produktionskrav och begränsad budget. Det...

  • Posted november 21, 2018
  • 0