All posts tagged "Förvaltningschef"

 • Thomas Lindberg slutar som förvaltningschef

  I september avslutar Thomas Lindberg sin tjänst som förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun, nya utmaningar väntar när han tillträder som kommunchef på Skinnskattebergs kommun. Efter fem år som förvaltningschef i Lindesbergs kommun väljer Thomas...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0
 • Skolchefen lämnar Karlskoga kommun

  Carina Hagström Bergh meddelar att hon lämnar sitt arbete som förvaltningschef inom skolan i Karlskoga kommun.   Hon har erbjudits och tackat ja till ett toppjobb på Styrelseakademien i Sverige. Hennes nya roll blir Styrelseakademiens produktchef mot...

  • Posted juni 25, 2022
  • 0
 • Nya förvaltningschefer och ny administrativ chef i Kumla kommun

  Från och med den 14 december får samhällsbyggnadsförvaltningen en ny förvaltningschef och kansliavdelningen får ny administrativ chef. Även kultur- och fritidsförvaltningen får ny förvaltningschef, men först i mars 2022. Ny förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen Från och med den...

  • Posted december 13, 2021
  • 0
 • Idakajsa Sand blir ny förvaltningschef för Folktandvården

  Idakajsa Sand blir ny förvaltningschef för Folktandvården inom Region Örebro län. Hon tillträder tjänsten den 1 juni 2021. Idakajsa Sand kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på Folktandvårdsklinikerna Lillån och Wivallius i Örebro. Hon har under...

  • Posted maj 18, 2021
  • 0
 • Ny förvaltningschef för Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

  Nima Poushin föreslås bli förvaltningschef för Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete i Örebro kommun, Kommunstyrelsen fattar beslut den 13 februari. Nima kommer närmast från en anställning som kommunchef, tillika förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen, i Skinnskattebergs kommun. Han...

  • Posted januari 29, 2018
  • 0
 • Ny förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen

  Det är Annika Roman som föreslås bli förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun, kommunstyrelsen fattar beslut den 13 februari. Annika kommer närmast från en anställning som verksamhetschef på Kumla vårdcentral och för jourverksamheten i södra...

  • Posted januari 18, 2018
  • 0
 • Ny programstyrelse för Smart Built Environment

  Idag höll det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med tre nya ledamöter: Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef på NCC, Göran Persson, avdelningschef för plan- och byggfrågor på Boverket och Ronny...

  • Posted oktober 26, 2017
  • 0
 • Ny ekonomidirektör och förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret tillika programdirektör Samhällsbyggnad

  Rekryteringen är nu avslutade och å Kommunstyrelsen den 9 maj fattas beslut om kommande ekonomidirektör och förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret tillika programdirektör för Samhällsbyggnad. Ulrika Jansson föreslås som ny förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret och programdirektör Samhällsbyggnad. Ulrika arbetar idag som tf....

  • Posted maj 4, 2017
  • 0
 • Lokalt | Johanna Tångring blir ny förvaltningschef inom Region Örebro län

  Johanna Tångring blir ny chef på Förvaltningen för företagshälsa och tolkförmedling, tillika ansvarig tjänsteman gentemot Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling, i Region Örebro län. Hon tillträder tjänsten i början av september. Johanna Tångring har tidigare varit...

  • Posted juni 1, 2016
  • 0
 • Lokalt | Katrin Larsson blir hållbarhetschef

  Katrin Larsson, 54 år från Örebro, blir ny hållbarhetschef i Region Örebro län. I dag är Katrin Larsson områdeschef inom Regionservice i Region Örebro län. Hon har tidigare varit miljöchef i dåvarande Örebro läns landsting och förvaltningschef...

  • Posted februari 3, 2015
  • 0