All posts tagged "Förvaringsförbud"

  • Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas

    Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas för att motverka illegal handel, utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) ska se över utformningen av förvaringsförbudet för alkohol och tobak. Syftet är att...

    • Posted maj 26, 2023
    • 0