All posts tagged "Frågor"

 • Frågor kring statslöshet klargörs

  I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Migrationsverket hur statslöshet ska definieras och hur myndigheten ska utreda frågan. Definitionen i 1954 års FN-konvention om statslösa, den som ej av någon stat med tillämpning av dess lagstiftning anses såsom...

  • Posted mars 28, 2023
  • 0
 • Fler frågor än svar från politikerna om Mötesplats Lindbacka

  Fler frågor än svar från politikerna om Mötesplats Lindbacka i Lindesberg, när kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun fick förstudien om Mötesplats Lindbacka presenterad (tisdag 28 februari) svarade de med fler frågor än svar. – Vi behöver ha inriktningsmål...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Så tycker örebroarna om döden

  Döden väcker många känslor och frågor. När begravningsbyrån Fonus nu släpper den nya rapporten Svenskarna och döden visar resultatet att fyra av tio örebroare tycker det är svårt att prata om livets slut, samtidigt tycker varannan örebroare...

  • Posted januari 27, 2023
  • 0
 • FN-granskning av barns rättigheter i Sverige

  FN:s barnrättskommitté granskar regelbundet hur länder som har antagit FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) lever upp till den. I år är Sverige ett av de länder som granskas. Institutet för mänskliga rättigheter var på plats i...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0
 • Här är frågorna som arbetsgivarna bör ha svar på kring hemarbete

  I rapporten ”12 punkter om distansarbete efter Covid-19” listar Ratio-forskare punkter som arbetsgivare behöver tänka på när de planerar för hybrid- eller distanslösningar. Distansarbete ger katastrofresultat, hävdade ett konsultbolag och väckte liv i en nygammal debatt. Men...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Hushållens viktigaste frågor för nya regeringen

  Att få ned priset på drivmedel är den absolut viktigaste frågan för den nya regeringen att ta tag i, det anser de svenska hushållen i en färsk undersökning Länsförsäkringar genomfört i syfte att se vilka politiska beslut...

  • Posted november 6, 2022
  • 0
 • Skolan och klimatet är ungas viktigaste politiska frågor

  Skolan är den viktigaste politiska frågan för Sveriges barn och unga, följt av klimatet, Bris menar att de politiska prioriteringarna bättre måste följa det barn och unga tycker är viktigt och låta barn vara delaktiga i frågor...

  • Posted juli 17, 2022
  • 0
 • Svar på vanliga frågor om kemiska vapen

  I samband med Rysslands invasion av Ukraina har kemvapenfrågan aktualiserats. FOI:s experter svarar här på några av de vanligaste frågorna kring kemiska vapen. Vad är kemiska vapen? Vapen innehållande kemiska ämnen som dödar eller skadar genom förgiftning....

  • Posted mars 20, 2022
  • 0
 • Fem frågor många vill ha svar på när de återvänder till sina arbetsplatser i höst

  Är landets arbetsgivare redo att svara på medarbetarnas frågor när de återvänder till sina arbetsplatser i höst? Pandemin är inte över men en betydande del av befolkningen i Sverige har vaccinerats och många verksamheter förbereder nu för...

  • Posted augusti 30, 2021
  • 0
 • Svar på frågor om folkbiblioteken i Lindesbergs kommun

  Hur ser folkbibliotekens ekonomi ut i din kommun? Hur ser uppdraget ut och hur förhåller sig detta till tilldelade resurser? Vilka utmaningar finns i din kommun och hur kan biblioteken vara en aktör för att möta dessa? Frågorna ställs...

  • Posted augusti 18, 2021
  • 0