All posts tagged "Friends"

  • Stadium och Friends i samarbete för en inkluderande idrott

    Stadium och Friends inleder ett långsiktigt partnerskap för alla barns rätt till ett aktivt liv, målet är att skapa en inkluderande idrott där alla kan och får vara med. Idrotten är en fantastisk plats för glädje, välbefinnande...

    • Posted september 18, 2023
    • 0
  • Ju mer mobbning desto mer psykiska besvär

    Psykisk ohälsa är ett stort problem bland unga idag. Vart fjärde barn i åldern 10-18 år har återkommande psykiska besvär. Årets Friendsrapport visar att det finns ett tydligt samband mellan mobbning och psykisk ohälsa hos barn och...

    • Posted augusti 19, 2023
    • 0
  • Flickor mest utsatta för kränkningar i skolan och på nätet

    Flickor är i större omfattning än pojkar utsatta för kränkningar från andra barn och unga, visar siffror från Friends. Det handlar till exempel om nätkränkningar och om sexuella trakasserier från andra elever. Flickor utsätts också i större...

    • Posted juni 2, 2023
    • 0
  • Störst försämring för tjejer i årskurs 3–6

    Friends började kartlägga tryggheten på skolor för mer än ett decennium sedan. Sedan dess har över 230 000 elevsvar och nära 30 000 personalsvar samlats in och utgör nu ett unikt underlag för analys av trender av...

    • Posted augusti 17, 2022
    • 0
  • Var tionde idrottsutövande barn kränks av en vuxen

    Barnrättsorganisationen Friends har under hösten undersökt tryggheten bland idrottsutövande barn. Undersökningen Inte kul, men det får man tåla! visar att var tionde barn kränks av en vuxen i sin idrott och att var femte rapporterar inte då...

    • Posted mars 12, 2022
    • 0
  • AI ska användas i kampen mot mobbning

    Med hjälp av innovation, data och artificiell intelligens inleder nu Friends, TietoEVRY och Örebro Universitet tillsammans ett helt unikt projekt för att stoppa mobbning. Projektet ”Mobbningens digitala tvilling” har beviljats stöd från Vinnova och just nu pågår...

    • Posted december 5, 2021
    • 0
  • Friends och My Little Pony i gemensam kampanj för mer vänskap

    My Little Pony och Friends har samarbetat för att undersöka betydelsen av vänskap för yngre och för att öka den allmänna medvetenheten om Friends insatser mot ofrivillig ensamhet genom att uppmuntra till vänliga handlingar i vardagen. Friends...

    • Posted mars 28, 2021
    • 0
  • Majoriteten av barn och unga saknar inflytande över trygghetsarbetet i skolan

    Friendsrapporten 2020: Majoriteten av barn och unga saknar inflytande över trygghetsarbetet i skolan! – Det finns en normalisering kring mobbning i våra barns vardag, där mobbning tillåts fortgå både i skolan och i samhället. Vuxna fortsätter att utesluta...

    • Posted augusti 14, 2020
    • 0
  • Ensamma elever mer utsatta för mobbning

    Nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan. Dessa elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden och...

    • Posted augusti 16, 2019
    • 0
  • Många kränkta elever berättar inte för vuxna om sin utsatthet

    Två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 har inte berättat för någon vuxen i skolan att de utsatts för kränkningar eller mobbning. Var femte utsatt elev har inte berättat om det för någon alls, varken en...

    • Posted augusti 18, 2018
    • 0