All posts tagged "Fristående skola"

  • Höjd avgift för att söka tillstånd

    Höjd avgift för att söka tillstånd att starta fristående skola, enskilda huvudmän som vill starta en fristående skola behöver ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. För att denna prövning ska vara kostnadsneutral för staten beslutar nu regeringen att...

    • Posted november 24, 2022
    • 0