All posts tagged "Fritidsfiskare"

  • Fritidsfiskare omsätter miljarder

    5,7 miljarder kronor, så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det...

    • Posted februari 8, 2024
    • 0