All posts tagged "Fritidsrörelser"

  • Tusen har utbildats – så att alla kan ta del av friluftslivet

    Två av landets största fritidsrörelser, Scouterna och Friluftsfrämjandet har under två års tid samarbetat för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med ADHD och autism genom projektet Rätten till friluftsliv. Målet har varit att få till...

    • Posted december 25, 2019
    • 0