Alla inlägg taggade "Gåvor"

  • Allmänhetens givande ökade under pandemiåret

    Nu lanseras Giva Sveriges årliga rapport om gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Den visar att det befarade intäktstappet till ideella organisationer på grund av pandemin räddas av allmänhetens givande. Totalt samlades 9,2 miljarder in...

    • Skrivet maj 30, 2021
    • 0