Alla inlägg taggade "GIH"

 • Stor skillnad i ohälsa mellan olika yrkesgrupper

  En ny studie från GIH visar att det är en stor variation mellan olika yrkesgrupper i olika ohälsofaktorer som låg kondition, fetma, högt blodtryck och daglig rökning. Omsorgsyrken samt transport- och maskinföraryrken löper störst risk för samlad...

  • Skrivet november 19, 2020
  • 0
 • GIH erbjuder utbildning i hälsa för friskvårdsföretagen

  Covid-19-pandemin har medfört omfattande förändringarna i det dagliga livet för många människors livsstil och fysiska aktivitet. En viktig aktör för många är friskvårdsanläggningarna. Med en åldrande befolkning och stora grupper i samhället som lider av psykisk och...

  • Skrivet september 16, 2020
  • 0
 • Bibehållen eller ökad kondition minskar risk för högt blodtryck

  Att bibehålla eller öka sin kondition i vuxen ålder minskar risken att utveckla högt blodtryck. Det visar ny forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. – Denna studie har undersökt unikt många personer vid två mätningar av såväl...

  • Skrivet september 14, 2020
  • 0
 • Pappors dubbla roller som tränare åt sina egna barn innebär utmaningar

  Magnus Kilger, högskolelektor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, har publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Education Sciences. Artikeln handlar om pappor som tränar sina egna söner inom idrotten och visar att dessa dubbla roller kan...

  • Skrivet augusti 16, 2020
  • 0
 • Midjemåttet ökar bland både barn och vuxna

  En ny studie från GIH visar att mer än hälften av alla vuxna i Sverige räknas som överviktiga, en ökning med 10 procentenheter de senaste 25 åren. Samtidigt visar Pep-rapporten att bara 14 procent av svenska ungdomar...

  • Skrivet juli 9, 2020
  • 0
 • Midjemåttet ökar bland både barn och vuxna

  En ny studie från GIH visar att mer än hälften av alla vuxna i Sverige räknas som överviktiga, en ökning med 10 procentenheter de senaste 25 åren. Samtidigt visar Pep-rapporten att bara 14 procent av svenska ungdomar...

  • Skrivet juli 7, 2020
  • 0
 • Ökad övervikt och fetma bland vuxna åren 1995-2017

  Forskare på GIH visar i en ny studie att antalet vuxna individer i Sverige med övervikt och fetma har ökat markant mellan åren 1995 och 2017. Under denna tidsperiod ökade förekomsten av övervikt från 44 procent till...

  • Skrivet maj 3, 2020
  • 0
 • Lätt fysisk aktivitet skyddar personer med metabola syndromet

  Fysisk aktivitet kan fungera förebyggande för personer med metabola syndromet och skydda dem från att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Även lätt fysisk aktivitet har visat sig ha goda förebyggande effekter – för både kvinnor och män. Det visar...

  • Skrivet april 26, 2020
  • 0
 • Ökad upplevd ensamhet hos unga mellan 2000 och 2016

  Forskare på GIH visar att upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen. – Det är framför allt unga, lågutbildade...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Glitch, queer och genusnormer i idrotten

  Denna avhandling analyserar intervjuer med pojkar och män som rider, elitidrottares erfarenheter av att leva som homo- eller bisexuella och idrottande intersex-kroppar. Avhandlingen illustrerar också vikten av att studera hur kategorin kön samspelar med exempelvis etnicitet, klass,...

  • Skrivet december 14, 2019
  • 0