All posts tagged "Globalt"

 • Gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts

  Synoptik uppmärksammar FN:s globala trafiksäkerhetsvecka, erbjuder gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts i Sverige. I samband med FN:s globala trafiksäkerhetsvecka, 15–21 maj, erbjuder Synoptik samtliga Sveriges kommuner gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts....

  • Posted maj 13, 2023
  • 0
 • Lösningarna på klimatkrisen finns

  Lösningarna på klimatkrisen finns, dags att börja leverera! FN:s klimatpanels nya rapport visar att klimatet på jorden förändras allt snabbare, havsnivåerna stiger och förekomsten av olika slags extremväder ökar. Tekniken och lösningarna för att hejda uppvärmningen finns redan,...

  • Posted mars 27, 2023
  • 0
 • Förödande kolerautbrott i Haiti

  Förödande kolerautbrott i Haiti, akut global brist på vaccin, just nu pågår ett ovanligt stort antal kolerautbrott runt om i världen. Hela 29 länder är drabbade, inklusive länder där det redan råder humanitär kris som i Haiti,...

  • Posted november 19, 2022
  • 0
 • Pandemin har försämrat läget för rättsstaten globalt

  Sverige placerar sig åter i topp vad gäller upprätthållandet av rättsstaten. Men globalt har läget för många länder försämrats, delvis på grund av pandemin. Det visar World Justice Projects årliga index över rättsstatsprincipen. Indexet mäter upplevelsen av...

  • Posted oktober 28, 2021
  • 0
 • Region Örebro län ingår i globalt projekt för internationalisering av social ekonomi

  Region Örebro län deltar under 2021 i det världsomspännande projektet SILK som handlar om erfarenhetsutbyte kring internationalisering av den sociala ekonomin. I projektet ingår aktörer inom den sociala ekonomin från fem världsdelar. För Sverige deltar Anders Bro,...

  • Posted maj 31, 2021
  • 0
 • Global industriell djurhållning ökar risken för pandemier

  I den globala industriella uppfödning ges djuren samma livsavgörande antibiotika som nästan alla patienter som insjuknat i Covid-19 får mot följdsjukdomar. Överanvändningen gör att superbakterier uppkommer, som är ett reellt hot mot folkhälsan. I dag på Världshungerdagen...

  • Posted oktober 16, 2020
  • 0
 • Pånyttfödda städer

  Dagens städer tär alltför mycket på ekosystemet, på både lokal och global skala. För att möta framtidens utmaningar, inte minst när det gäller klimatförändringarna, krävs nya tankesätt och arbetsprocesser. Ett koncept som har dykt upp på senare...

  • Posted juli 31, 2020
  • 0
 • Välgörenhet med hjärta – Forever Giving

  Att som företag arbeta med välgörenhet är högaktuellt, samhällsengagemang attraherar både kunder och samarbetspartners. Och det handlar om mer än pengar – att ge tid och kraft är minst lika viktigt. Så kallat CSR (Corporate Social Responsibility)...

  • Posted juli 17, 2018
  • 0
 • Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt

  Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till produktion i EU kan...

  • Posted maj 27, 2018
  • 0
 • Ett försök att föra ut metoo kampanjen globalt

  Kan man föreställa sig att genom falska löften bli berövad sin frihet, såld som sexslav och våldtagen av 9-25 män per dygn samtidigt som en brutal brottsling tjänar enorma pengar på lidandet? Globalt beräknas cirka 1,2 miljoner barn...

  • Posted november 19, 2017
  • 0