All posts tagged "Gottgörelse"

  • Stöd för kravet på gottgörelse från Fifa

    Qatar: Ny global enkätundersökning visar stöd för kravet på gottgörelse från Fifa till migrantarbetare som arbetat med VM Nästan tre fjärdedelar (73 %) av de tillfrågade vuxna personerna i 15 olika länder stöder förslaget att Fifa ska...

    • Posted september 19, 2022
    • 0