All posts tagged "Granskning"

 • Tullverket misstänker fusk med ortopediska produkter

  Tullverket inleder granskning, misstänker fusk med ortopediska produkter. Import av ortopediska produkter är befriad från tullar. Men Tullverket misstänker nu att vissa företag satt i system att importera andra produkter som ortopediska produkter för att slippa betala tullar....

  • Posted november 8, 2023
  • 0
 • 70 arbetsplatser granskas i Örebro län

  Tre av fyra företag bryter mot arbetsmiljölagen, nu granskas 70 arbetsplatser i Örebro län. På tre av fyra byggföretag har skyddsombud inte fått vara med i planeringen vid uppstart av ett bygge, trots att det är ett...

  • Posted oktober 24, 2023
  • 0
 • Undantag från amorteringskrav vid köp av nyproduktion ska granskas

  Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att undersöka hur det undantag, från amorteringskravet som kan ges för nyproducerade bostäder fungerar i praktiken. Undantaget kom till för att motverka att amorteringskravet skulle dämpa nyproduktionen av bostäder. Att den här...

  • Posted september 23, 2023
  • 0
 • Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet

  Kritik mot Polismyndigheten för bristande tillgänglighet via 114 14. JO:s granskning av Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14 visar att svarstiderna, för att göra anmälningar varit mycket långa under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023. JO ser...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0
 • Med makt att hjälpa eller stjälpa regenten

  Med makt att hjälpa eller stjälpa regenten, kungliga reserver granskas i ny forskning. Det finns ett inbyggt problem i alla monarkier, reserverna, de släktingar som inte ärver kronan kan hjälpa eller stjälpa kungen. Det syns i dagens...

  • Posted juni 19, 2023
  • 0
 • Svenska folket stödjer krav på granskning av djurparkerna

  Efter många allvarliga händelser på svenska djurparker de senaste åren uppmanar World Animal Protection Sverige regeringen att se till att djurhållningen granskas, en Novus-undersökning visar att kravet har ett starkt stöd hos svenska folket. Sandra Jönsson, sakkunnig...

  • Posted juni 12, 2023
  • 0
 • Djurens Rätt släpper en semesterguide

  Lagom till sommaren släpper Djurens Rätt en semesterguide som granskar några av Sveriges största rese- och hotellföretag, utifrån deras arbete med djurvälfärd. Guiden är den största i sitt slag och fokuserar på tre utvalda områden där företag...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

  Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas, många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Utvidgad granskning av inköp på Reningsverket

  Teknik- och serviceförvaltningen har initierat en utvidgad granskning av inköp på Reningsverket, hanteringen av inköp har valts ut som ett av flera granskningsobjekt i Teknik- och servicenämndens internkontroll. Som stöd i arbetet anlitas extern revisionshjälp. Bakgrunden till...

  • Posted april 28, 2023
  • 0
 • Skatteverket granskar hästbranschen

  Många medvetna fel när Skatteverket granskar hästbranschen, man har kontrollerat en mängd olika aktörer inom hästbranschen. Upp mot åtta av tio hade gjort fel, vilket hittills resulterat i drygt 28 miljoner i höjda skatter och avgifter och...

  • Posted april 9, 2023
  • 0