Alla inlägg taggade "Granskning"

 • Sociologer granskar risker med AI i tvärvetenskaplig forskningsrapport

  Superintelligens, big data, självlärande algoritmer och autonoma robotar. Hur bedömer vi risker med AI och reglerar AI när ingen fullt ut vet hur tekniken kommer att påverka samhället? Eftersom okunskapen är så stor, krävs mer ödmjukhet från...

  • Skrivet september 14, 2021
  • 0
 • Ojämlikheter i postcovidvård under lupp

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att kartlägga regionala skillnader i postcovidvården. Särskilt tyngd läggs vid vård som erbjuds barn med postcovid, en grupp som enligt Barnombudsmannen drabbats mycket hårt av pandemin. Svenska Covidföreningen...

  • Skrivet augusti 27, 2021
  • 0
 • Örebro har för få laddstolpar

  För tredje året i rad visar M Sveriges granskning att tusentals publika laddstolpar saknas. Trots att allt fler väljer att köpa en laddbar bil, hänger utbyggnaden av laddstolpar fortfarande inte med. Det riskerar att få en stor...

  • Skrivet augusti 17, 2021
  • 0
 • Granskning av Polisens regionledningscentraler

  Internrevisionen har på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg granskat effektiviteten inom regionledningscentralerna (RLC). Syftet är att utveckla verksamheten. Internrevisionen har bland annat granskat RLC-uppdragets överensstämmelse med styrdokument, undersökt kontaktytorna mot medborgare, tittat på arbetsflöden och stödsystem samt...

  • Skrivet mars 29, 2021
  • 0
 • EMA inleder en femte löpande granskning av vaccin mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat ytterligare en löpande granskning (’rolling review’) av ett vaccin mot covid-19, som utvecklas av företaget Novavax CZ AS. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vaccinets säkerhet eller...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • Viktig granskning av studieförbundens verksamhet

  Resultatet av den granskning som nio av tio studieförbund nu redovisat till Folkbildningsrådet står nu klart, totalt handlar det om cirka 600 000 så kallade studietimmar som stryks i efterhand för åren 2017-2019. Detta ska jämföras med...

  • Skrivet januari 18, 2021
  • 0
 • Riksrevisionen för fram det moderna slaveriet i ljuset

  Svenska statens insatser mot exploatering av arbetskraft har flera allvarliga brister. Det visar en granskning från Riksrevisionen, som publicerades den 15 december. Granskningens resultat bekräftar Frälsningsarméns bild av att myndigheterna idag inte förmår att skydda utsatta individer...

  • Skrivet december 20, 2020
  • 0
 • Många felaktiga reservationer i bilannonser, vissa län sticker ut

  Riksförbundet M Sverige har åter granskat förekomsten av felaktiga reservationer i bilannonser på internets största marknadsplatser för begagnade bilar. Mest tryggt att köpa bil ser det ut att vara på Gotland, medan bilhandlare i Göteborg är värst...

  • Skrivet september 21, 2020
  • 0
 • Omfattande ineffektivitet vid vissa kriminalvårdsanstalter

  Riksrevisionens senaste granskning visar att många av Kriminalvårdens anstalter inte använder sina resurser effektivt. Små anstalter samt slitna och omoderna lokaler är några av förklaringarna. Eftersom Kriminalvården inte samlar in nödvändiga data har detta pågått oupptäckt under...

  • Skrivet september 2, 2020
  • 0
 • Järnvägsplanen Hallsberg–Stenkumla presenteras för granskning

  Trafikverket presenterar järnvägsplanen för Hallsberg–Stenkumla, den sista delsträckan i bygget av dubbelspåren mellan Hallsberg–Degerön. Från och med 6 juli till 21 augusti kan alla intresserade ta del av järnvägsplanen och lämna synpunkter. Trafikverket presenterar nu järnvägsplanen för...

  • Skrivet juli 7, 2020
  • 0