All posts tagged "Gräsmarrk"

  • Ny studie: Tio skäl att bevara gräsmarkerna

    Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Stockholms och Lunds universitet har tillsammans lett en internationell forskargrupp som kartlagt ekosystemtjänster från...

    • Posted februari 20, 2019
    • 0