Alla inlägg taggade "Grön omstart"

  • Så gör vi en grön omstart efter pandemin

    Pandemin har lett till en viss minskning av utsläpp av växthusgaser. För att trenden ska fortsätta när världsekonomin tar fart igen krävs en medveten satsning på hållbarhet, menar Karl Hillman, docent i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle....

    • Skrivet december 9, 2020
    • 0