All posts tagged "Gröna lösningar"

  • Gröna lösningar gav skydd mot översvämning

    Stadsmiljöer dominerade av hårdgjorda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att avlasta dagvattensystemen, och minska översvämningsrisken, är att utnyttja ”grön infrastruktur”. Det kan handla om parkmark, gröna...

    • Posted september 4, 2019
    • 0