All posts tagged "Gymnasieskola"

 • Värdefull satsning på ledarskap i förskola, grundskola och gymnasieskola

  I tre år har Örebro kommuns alla rektorer deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprogram för att stärka det pedagogiska ledarskapet. Fokus har varit på fördjupningar och utveckling av ny kunskap, grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Metoder...

  • Posted september 22, 2021
  • 0
 • Örebro kommunala gymnasieskolor väljer CoSafe Skolsäkerhet

  Örebro kommun och dess kommunala gymnasieskolor väljer CoSafe Skolsäkerhet för att tillgodose behovet inom larm, incidenthantering och smart kommunikation. I Örebro finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar i både kommunala och fristående skolor samt Sveriges enda Riksgymnasium för...

  • Posted december 5, 2020
  • 0
 • Behörigheten till gymnasieskolan ökar i alla elevgrupper

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019. Behörigheten har...

  • Posted september 27, 2020
  • 0
 • Mediautbildning läggs ned – men finns ändå kvar

  Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun har beslutat att lägga ned inriktningen medier, information och kommunikation inom samhällsvetenskapliga programmet på Lindeskolan från och med läsåret 2020. Men möjligheten att studera media finns fortfarande kvar på estetiska gymnasieprogrammet...

  • Posted januari 23, 2020
  • 0
 • Närvarorapportering via ansiktsigenkänning var integritetskränkande

  Gymnasieskola hade använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro i ett försöksprojekt. I Infosoc rättsdatas nyhetsbrev för skola kan man läsa att Datainspektionen utfärdade en varning samt en sanktionsavgift om 200 000 kr till en...

  • Posted augusti 27, 2019
  • 0
 • Realgymnasiet startar nya gymnasieskolor i Örebro

  Realgymnasiet växer. Nu öppnar utbildningsföretaget Lärande i Sverige som driver Realgymnasiet, nya gymnasieskolor i Örebro och i Halmstad med start hösten 2020. De nya skolorna kommer att starta utbildningar inom Naturbruksprogrammet och Fordons- och transportprogrammet. På Realgymnasiet...

  • Posted augusti 22, 2019
  • 0
 • Elever nöjda med spetsutbildning

  Eleverna som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda. Samtidigt kostar spetsutbildningen mer än annan utbildning och den är i praktiken inte tillgänglig för...

  • Posted maj 1, 2019
  • 0
 • Lärarbehörigheten minskar i grundskolan men ökar i gymnasiet

  Sedan förra läsåret har andelen behöriga lärare i gymnasieskolan ökat, från 80,6 procent förra läsåret till 81,4 procent i år. Samtidigt minskar andelen behöriga lärare i grundskolan från 71,4 procent förra året till 70,5 procent. Det visar...

  • Posted mars 15, 2019
  • 0
 • Två elever har bråkat på en gymnasieskola i Kvarnparken Kumla

  Personal på en skola i Kvarnparken ringer till polisen och uppger att två elever slåss med varandra i matsalen, när polisen kommer till platsen har det lugnat ner sig. Ingen misstänkt finns kvar på platsen men en...

  • Posted november 20, 2018
  • 0
 • Ordningsregler viktigare för trygghet och studiero än disciplinära åtgärder

  Det är ovanligt att rektorer fattar beslut om disciplinära åtgärder. De anser att ordningsregler och förebyggande arbete har större betydelse för elevers trygghet och studiero. Det visar Skolverkets kartläggning av hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används i...

  • Posted oktober 22, 2018
  • 0