Alla inlägg taggade "Gymnasieskolor"

 • Fortsatt delvis distans i kommunens gymnasieskolor

  Undervisningen i kommunens gymnasieskolor kommer att ske delvis på distans och delvis på plats i skolan under resten av vårterminen. Örebro kommuns gymnasieskolor kommer även fortsatt ha en kombination av undervisning på plats och på distans. Ungefär...

  • Skrivet april 12, 2021
  • 0
 • Gymnasieskolan fortsätter med distansundervisning

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att huvudmännen för landets gymnasieskolor fortsatt håller sina skolor delvis stängda och bedriver fjärr- eller distansundervisning till och...

  • Skrivet januari 7, 2021
  • 0
 • Så blir vårterminen i kommunens gymnasieskolor

  När vårterminen börjar 12 januari kommer undervisningen i de kommunala gymnasieskolorna ske delvis på distans och delvis på plats i skolan. Gymnasienämnden har beslutat att undervisningen i kommunens gymnasieskolor även fortsatt ska ske delvis på distans och...

  • Skrivet december 16, 2020
  • 0
 • Distansundervisning även för gymnasieskolans årskurs ett

  Från och med igår måndagen den 16e november får även gymnasiets årskurs ett flexibel distansundervisning i de kommunala skolorna i Örebro. Det som en av åtgärderna i kommunens arbete att begränsa smittspridningen och hantera de lokala allmänna...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • Öppet hus och elev för en dag på kommunala gymnasieskolor ställs in

  Öppet hus och elev för en dag på de kommunala gymnasieskolorna ställs in på grund av den ökade smittspridningen. Gymnasieskolornas utbud kommer istället att presenteras på annat vis. Alla externa besök på Örebros kommunala gymnasieskolor kommer dessutom...

  • Skrivet november 3, 2020
  • 0
 • Bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger bättre än prognostiserat trots distansstudier. Inom de högskoleförberedande programmen är måluppfyllelsen till och med högre än föregående år. Örebro kommuns gymnasieskolor har hanterat omställningen till distansstudier på ett mycket bra sätt och...

  • Skrivet juni 17, 2020
  • 0
 • Undervisning på plats för kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning

  Efter vårens distansutbildning planerar vi nu för undervisning på plats i höst, detta efter Folkhälsomyndighetens besked om att öppna upp gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Öppnar med omsorg Nu jobbar vi med att anpassa våra verksamheter för att bedriva...

  • Skrivet juni 16, 2020
  • 0
 • Lärarbehörigheten ökar i Örebros gymnasieskolor

  Andelen gymnasielärare med behörighet i minst ett ämne gick upp i Örebro län förra året, det visar den senaste statistiken från Skolverket som Lärarförbundet analyserat på kommun- och länsnivå över de senaste fyra åren. I december 2017...

  • Skrivet december 21, 2018
  • 0
 • Nior testar att vara elev för en dag på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Nu står länets nior inför ett svårt val – vilket gymnasium ska de välja? Det är inte lätt att veta om man aldrig varit där och känt stämningen, suttit i klassrummet och träffat lärarna eller smakat på...

  • Skrivet november 26, 2018
  • 0
 • Avgångsbetygen i gymnasiet i nivå med fjolårets

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger i nivå med fjolårets resultat, bland yrkesprogrammen har flera visat på en positiv utveckling. Ekonomiprogrammet visar ett betydligt bättre resultat jämfört med tidigare år och bland yrkesprogrammen har flera av programmen höjt...

  • Skrivet juli 5, 2018
  • 0