All posts tagged "Hållbar utveckling"

 • Ny strategi för en hållbar och samordnad utveckling av Hjälmaren

  Tillsammans har de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren, nu arbetat fram en gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid med fokus på landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och...

  • Posted januari 31, 2023
  • 0
 • Avkastning går före uppdraget att investera hållbart

  En ny forskningsstudie beskriver spänningen mellan vinster och hållbar utveckling inom AP-fonderna. – De har fått i uppdrag att ta hänsyn till hållbar utveckling – men primärt styr avkastningen, säger Monika Berg, forskare i miljösociologi vid Örebro...

  • Posted november 11, 2021
  • 0
 • Utbildning och forskning som går hand i hand med regeringens färdväg

  Ska vi nå de 17 globala målen för hållbar utveckling krävs förändringar i livsmedelssystemen och forskningsresultat måste nå ut till företag, det skriver regeringen i En färdväg för hållbara livsmedelssystem. – Det är precis detta vi satsar...

  • Posted oktober 7, 2021
  • 0
 • Lindesbergs kommun bjuder in till dialogmöten för hållbar utveckling

  Lindesbergs kommun vill veta mer vad invånarna har för tankar och idéer om sin närmiljö och bostadsort – och vad vi tillsammans kan göra för att skapa hållbara platser och miljöer i hela kommunen. Därför bjuder kommunen...

  • Posted april 29, 2021
  • 0
 • Digitalt dialogmöte om hållbar utveckling i Ramsberg

  Torsdag 6 maj kl 17:00 bjuder Lindesbergs kommun in till digitalt dialogmöte om hållbar utveckling i Ramsberg. ”Vi vill gärna höra vad Du tycker så att vi tillsammans kan skapa hållbara platser och miljöer i hela kommunen”,...

  • Posted april 14, 2021
  • 0
 • Både digital och hållbar utveckling på servicenämndens agenda

  Nu har Region Örebro läns servicenämnd gått in i ett nytt år och därmed väntar nya möjligheter och utmaningar. Under 2021 ska nämnden bland annat hantera den snabba digitala utvecklingen, behovet av nya lokaler och det fortsatta...

  • Posted januari 19, 2021
  • 0
 • Mobilisera hela samhället för hållbar utveckling

  För att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför krävs ny kunskap och innovation i hela samhället. Till regeringens forskningspolitiska proposition föreslår Vinnova viktiga strategiska satsningar och nya samarbetsformer mellan akademi, stat och näringsliv för att öka...

  • Posted november 2, 2019
  • 0
 • Ny kostpolicy ska bidra till en bättre hälsa, starkare näringsliv och hållbar utveckling

  Regionstyrelsen antog i onsdags en ny kostpolicy. Policyn, som slutgiltigt beslutas av fullmäktige, ska stärka arbetet med att nå hållbarhetsmålen, främja det regionala näringslivet och bidra till en bättre folkhälsa. Syftet med kostpolicyn är att ge medarbetarna...

  • Posted oktober 20, 2018
  • 0