All posts tagged "Hållbarhet"

 • En heldag med fokus på översiktsplanering

  En heldag med fokus på översiktsplanering för en hållbar utveckling, igår bjöd Länsstyrelsen i Örebro län in till ett heldagsforum om översiktsplanens nytta och funktion för en hållbar utveckling. Med under dagen var politiker, chefer och tjänstemän som...

  • Posted mars 4, 2023
  • 0
 • Småprat under fikat avgörande för hållbarhet på jobbet

  Småpratet under fikapauserna är avgörande för att de anställda ska verka för hållbarhet på jobbet, det visar Leanne Johnstone i sin doktorsavhandling i företagsekonomin vid Örebro universitet. – Det finns en allmän uppfattning om att regler och...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Företagens investeringar i hållbarhet ökade

  Klimatförändringarna toppar listan över prioriterade frågor för nordiska chefer på ledningsnivå under 2023. 72 procent av chefer uppger att deras företag ökade sina hållbarhetsinvesteringar under det gångna året, varav 14 procent ökade investeringarna avsevärt. Det visar en...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Limträbyggnad i Örebro uppmärksammas

  Inspirerande limträprojekt saknas inte när limträbranschen gör en sammanfattning av det gångna året. Även om ett svagare konjunkturläge minskat försäljningen av lagerbalk har projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt ökat. Här bjuder branschens limträtillverkare på ett...

  • Posted december 25, 2022
  • 0
 • Smartvatten ger ekonomisk och hållbar vinst

  Smartvatten i Futurums fastigheter ger ekonomisk och hållbar vinst, under 2022 har det pågått ett pilotprojekt för att identifiera vattenläckor vid fem av Futurums fastigheter. Projektet har genomförts med tjänsten Smartvatten och har gett goda resultat. Pilotprojektet...

  • Posted december 15, 2022
  • 0
 • Regeringen blundar för miljökriserna

  Sverige har varit en stark global röst för en hållbar utveckling, den rösten tycks nu tystna. Det saknas ett tydligt politiskt ledarskap för en hållbar framtid, skriver elva forskare med klimatfokus. Frans Prenkert, professor i företagsekonomi, Magnus...

  • Posted november 22, 2022
  • 0
 • I Örebro byggs Sveriges första smarta stadsdel

  Söder om Örebro byggs just nu Sveriges första fullt ut hållbara och smarta stadsdel, Tamarinden. Projektet påbörjades under hösten och Ramirent har valts ut som huvudleverantör av gröna byggmaskiner och produkter. Med cykelavstånd från Örebro centrum byggs...

  • Posted november 22, 2022
  • 0
 • Så håller du dig säker i vintertrafiken

  Vintern närmar sig och i delar av landet har första snön redan fallit. Återigen är det dags att lägga fram isskrapan och snöborsten i bilen och göra sig redo för vinterväglag. Oavsett om vintern kommer erbjuda snö,...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Bostadspolitiken läggs om

  Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla, fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar och människor ska kunna flytta dit arbeten finns. Det behöver därför byggas fler bostäder över hela landet, som möter människors behov...

  • Posted november 6, 2022
  • 0
 • Bra för klimat och hållbarhet och perfekt på tallriken

  Insekter och blommor – bra för klimat och hållbarhet och perfekt på tallriken, snäckor, te på gullris och drönarlarver stod på menyn när det var sista dagen på kursen om det självförsörjande Hällefors. Studenterna på Restaurang- och...

  • Posted november 4, 2022
  • 0