Alla inlägg taggade "Hällsa"

  • Övervikt och vissa proteiner ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

    Hjärt- och kärlsjukdom drabbar ofta äldre. Det beror på att förändringarna i blodkärlen utvecklas under lång tid. När blodkärlen påverkats tillräckligt mycket uppstår sjukdom. I en studie vid Universitetssjukhuset Örebro har unga vuxnas blodkärl undersökts. Vissa proteiner...

    • Skrivet februari 12, 2021
    • 0