Alla inlägg taggade "Hälsa"

 • Coronaläget – Örebro Län 9 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juli 22, 2021
  • 0
 • Ny metod upptäcker fler med ärftligt förhöjda kolesterolvärden

  Närmare 50 000 svenskar beräknas ha familjär hyperkolesterolemi (FH), som är en allvarlig ärftlig störning i omsättningen av blodfetter. Men de flesta saknar diagnos. Nu har forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden utvecklat en ny typ av genanalys...

  • Skrivet juli 22, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 7 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juli 21, 2021
  • 0
 • Uppsala universitet i miljardsatsning mot tuberkulos

  Universitet och läkemedelsföretag i tretton länder har gått samman i ett nytt internationellt kunskapskonsortium, UNITE4TB, som med gemensam kraft ska utveckla de verktyg som krävs för nya och effektiva antibiotikabehandlingar mot tuberkulos. Uppsala universitet kommer att bidra...

  • Skrivet juli 21, 2021
  • 0
 • Lägesbild corona: Vaccin till personer födda 2005 och tidigare från vecka 31

  Smittspridningen av covid-19 minskar i Örebro län. Under vecka 28 bekräftades cirka 25 fall. Det kan jämföras med knappt 40 fall vecka 27. Störst antalet fall ses i åldersgruppen 20-49 år. Under förra veckan analyserades knappt 1...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Covidinfektion kan utlösa psykos

  Både epidemiologiska och registerbaserade studier visar att autoimmun sjukdom och allvarliga infektioner tredubblar risken för psykos. Likaså att individer med psykotiska störningar löper cirka 50 procents förhöjd risk för autoimmuna sjukdomar. Läkare inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Antikroppar mot covid-19 ökar i alla grupper

  I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu har antikroppar mot covid-19, samtidigt har endast en dryg tredjedel av barn och unga antikroppar vilket visar att smittan kan spridas i...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

  Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Värmebölja – en arbetsmiljöfråga

  Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det ingår bland annat att förebygga att klimatet på arbetsplatsen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall. Att kontrollera arbetsmiljön och åtgärda brister hör till det löpande arbetsmiljö­arbetet enligt föreskrifterna om...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 7 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0