Alla inlägg taggade "Hälsa"

 • Vill utveckla mätningen av njurstenar

  Med bättre möjligheter att kunna mäta storleken på njurstenar i röntgenbilder går det också att säkrare förutsäga vilka njurstenar som kan passera på naturlig väg och identifiera dem som kräver någon form av ingrepp. I sin doktorsavhandling...

  • Skrivet oktober 15, 2013
  • 0
 • Psoriasis är mer än en hudsjukdom

  Svår psoriasis är associerad med andra sjukdomar såsom hypertoni, hjärtinfarkt och diabetes. Det är viktigt att öka kunskapen om att kardiovaskulära riskfaktorer är överrepresenterade och underdiagnostiserade hos patienter med måttlig till svår psoriasis, detta skriver Läkartidningen, nr...

  • Skrivet oktober 14, 2013
  • 0
 • En halv miljon svenskar lider av sömnapné

  Upp till en halv miljon svenskar lider av sömnapné, en dold folksjukdom med kraftiga snarkningar och andningsuppehåll som kan leda till en rad problem, såsom dagtrötthet, högt blodtryck och värk. Med hjälp av olika sömnhjälpmedel, till exempel...

  • Skrivet oktober 13, 2013
  • 0
 • Apoteket Ängen öppnar på Ladugårdsängen i Örebro

  Måndagen den 14 oktober öppnar det 163:e apoteket inom Apoteksgruppen. Det är apotekaren Tamás Köntzey som förverkligar drömmen om ett helt nytt apotek på Ladugårdsängen, efter önskemål både från kunder och vården i området. Tamás driver sedan...

  • Skrivet oktober 12, 2013
  • 0
 • Örebroforskare utvecklar internetbehandling för ungdomar

  Hälften av alla tonåringar i Sverige drabbas av återkommande smärta och värk, vilket i sin tur ofta är kopplat till nedstämdhet och stress. Ida Flink, forskare i psykologi vid Örebro universitet, har fått 750 000 kronor från...

  • Skrivet oktober 11, 2013
  • 0
 • Tydliga samband mellan psykisk ohälsa och brister i sociala relationer och fysisk hälsa

  Det finns tydliga samband mellan psykisk ohälsa i form av svår ängslan, oro eller ångest, och bristande sociala relationer och hälsa. Det visar Hjärnkolls nya undersökning som presenteras idag på Världsdagen för psykisk hälsa. Genom att samhället...

  • Skrivet oktober 10, 2013
  • 0
 • Ökad risk för hjärtproblem som förvånar

  Trots att personer med glutenintolerans (celiaki) snarast uppvisar färre riskfaktorer för hjärtkomplikationer, visar de en måttligt ökad risk för detta. Det här visar Louise Emilsson i en doktorsavhandling vid Örebro universitet där hon jämfört register med alla...

  • Skrivet oktober 8, 2013
  • 0
 • Känslor, relationer och sexualitet

  Örebro kommun tar nu tag i frågan att ge personer med kognitiv funktionsnedsättning stöd i frågor som rör känslor, relationer och sexualitet, ett tidigare försummat område. Kognitiv funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga i vissa psykologiska funktioner, till...

  • Skrivet oktober 8, 2013
  • 0
 • Därför bevarar vissa äldre sitt minne bättre än andra

  En ny avhandling i psykologi kastar ljus på varför det finns stora skillnader i hur väl äldre personer bibehåller sin minnesförmåga, även i frånvaro av demenssjukdomar. Resultaten tyder på att bevarad funktion i vissa viktiga minnescentra i...

  • Skrivet oktober 7, 2013
  • 0
 • USÖ uppmärksammar den nationella donationsveckan

  Idag står ungefär 800 svårt sjuka personer på väntelista för att få en donation av ett organ. Ännu fler väntar på en vävnadstransplantation. Tyvärr råder stor brist på organ och vävnader. För att rädda fler liv uppmanas...

  • Skrivet oktober 7, 2013
  • 0