Alla inlägg taggade "Hälsa"

 • Hälsa | Unik stödgrupp online för tjejer med ätstörningar

  Nu startar stödorganisationen Tjejzonen den första stödgruppen på nätet för tjejer med ätstörningar. På en modererad chatt möts tjejerna för att dela erfarenheter och prata med varandra. Anonymiteten på nätet gör det möjligt att nå ut brett till...

  • Skrivet februari 12, 2015
  • 0
 • Hälsa | 15 miljoner för bättre sjukskrivningar

  Region Örebro län får 15 miljoner kronor ur den statliga sjukvårdsmiljarden. Pengarna betalas ut för arbetet som gjorts under 2014 för att få till stånd en säker och effektiv sjukskrivningsprocess. Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner...

  • Skrivet februari 11, 2015
  • 0
 • Hälsa | A Non Smoking Generation kritiserar undantag för snuset

  I ett delbetänkande presenteras nu hur EU:s tobaksproduktdirektiv ska genomföras i Sverige. Skärpta hälsovarningar välkomnas av A Non Smoking Generation som samtidigt efterlyser hårdare reglering av snus, som kan öka risken för unga att bli rökare. Tobaksbolagen...

  • Skrivet februari 9, 2015
  • 0
 • Hälsa | Våga berätta

  Nu lanserar 1177 Vårdguiden ”Våga berätta” – ett nytt tema direkt riktat till barn med interaktivt innehåll, bildspel, fakta, råd och stöd kring psykisk hälsa. Det nya temaområdet på 1177 Vårdguiden ska stärka barn att våga berätta om...

  • Skrivet februari 4, 2015
  • 0
 • Hälsa | Fler hjärtsjuka barn upptäcks tidigt

  I Sverige lämnar 1–2 barn BB varje månad med ett oupptäckt hjärtfel. Detta enligt en ny bedömning från Hjärt-Lungfonden. För bara några år sedan var den siffran 2–3 barn per månad. Förbättringen är bland annat ett resultat...

  • Skrivet februari 4, 2015
  • 0
 • Hälsa | Nästan vart femte barn har en förälder med depressiva symtom

  Depression drabbar både nyblivna mammor och pappor. En ny avhandling av barnsjuksköterskan Birgitta Kerstis vid Uppsala universitet visar att depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet och hur man kommer överens med sin partner. Dessutom ökar depression...

  • Skrivet februari 3, 2015
  • 0
 • Hälsa | Stort läkarmöte i Örebro om klok användning av läkemedel

  Under två dagar lär sig nästan 600 läkare i Uppsala-Örebroregionen på Mellansvenskt Läkemedelsforum mer om klok läkemedelsanvändning. Mötet arrangeras den 4-5 februari och hålls för sjunde året i rad. Mötet är numera det största i sitt slag...

  • Skrivet februari 3, 2015
  • 0
 • Lokalt | Vårdpersonal nöjda med eget patientsäkerhetsarbete

  Vårdens medarbetare tycker att samarbetet kring patientsäkerheten fungerar bra och öppet inom den egna enheten. Däremot kan det brista mellan olika enheter. Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting en sammanställning av patientsäkerhetskulturmätning 2012-2014. Region Örebro län genomförde...

  • Skrivet februari 2, 2015
  • 0
 • Hälsa | Vad vet vi om barn och ungas psykiska hälsa

  Mår svenska barn och unga allt sämre – eller inte? Hur mäts psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd? Och vad innebär egentligen dessa begrepp? De statliga forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA ger nu ut en...

  • Skrivet januari 31, 2015
  • 0
 • Hälsa | Region Örebro läns satsning på cancervården

  Region Örebro läns satsningar för en bättre cancervård ligger helt i linje med den regionala cancerplanen och den nationella överenskommelse som i dag har slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar bland annat om...

  • Skrivet januari 26, 2015
  • 0