Alla inlägg taggade "Hälsa"

 • Fler får operation i tid igen i Örebro

  Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige, även i Örebro är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning. Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av...

  • Skrivet januari 14, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 104 nya fall samt ett dödsfall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet januari 14, 2021
  • 0
 • Uppdaterad statistik om vaccinationer mot covid-19

  Folkhälsomyndigheten har nu fått in de första rapporterna om antalet vaccinerade i Sverige, ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna. Till och med den 10 januari hade totalt cirka 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i...

  • Skrivet januari 13, 2021
  • 0
 • Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan

  5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650...

  • Skrivet januari 13, 2021
  • 0
 • Utbrott av covid-19 på Tullbackagården

  Tullbackagården i Nora kommun, boende för äldre, har drabbats av ett utbrott av covid-19 bland både boende och personal. Hittills har 18 personer testat positivt.  Aktuella siffror finns på www.nora.se/corona/vaccin – Vi arbetar utifrån alla befintliga riktlinjer...

  • Skrivet januari 13, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 76 nya fall samt två dödsfall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet januari 13, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 115 nya fall samt fyra dödsfall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet januari 12, 2021
  • 0
 • Appar i mobilen kan diagnostisera Parkinsons sjukdom

  Röstprov, rörelsemönster och fingerrörelser på mobilskärmen. Ett nytt forskningsprojekt ska utveckla teknik som gör det möjligt att samla in viktig data om Parkinsons sjukdom utan att patienten behöver uppsöka sjukvården. –En fördel är att tekniken gör det...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0
 • Veckovis sammanställning av inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna

  Från och med idag publicerar Läkemedelsverket veckovisa sammanställningar av inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccin mot covid-19. Viktigt att notera är att vad som återges på sidan är inrapporterad data, som kräver närmare analys innan något eventuellt samband...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0
 • Regionen svarar på IVO:s kritik mot vården vid äldreboenden

  Region Örebro län vidtar flera åtgärder efter kritik i en IVO-granskning av vården av äldre på särskilda boenden. IVO:s kritik behöver dock ses utifrån de förutsättningar som rådde under pandemins inledningsfas. Det menar regionen i sitt svar...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0