Alla inlägg taggade "Hälsa"

 • Folkhälsomyndigheten uppmärksammar världsdagen för psykisk hälsa

  Fyra av tio personer i Sverige uppger att de har eller har haft psykisk ohälsa. På världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammar Folkhälsomyndigheten vikten av ökad kunskap för att minska stigma och negativa attityder kring psykisk ohälsa. Världsdagen...

  • Skrivet oktober 7, 2021
  • 0
 • Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 hos barn och unga

  Ett stickprov bland Sveriges barn och unga från mitten av september visar att uppskattningsvis 0,4 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Resultaten pekar på att det inte är fler barn och unga...

  • Skrivet oktober 7, 2021
  • 0
 • Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda 1991 och senare, av försiktighetsskäl. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas...

  • Skrivet oktober 7, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 33 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet oktober 7, 2021
  • 0
 • Namibia: Diskriminering hotar sanfolkets liv och hälsa

  Diskriminering och bristande tillgång till vård gör sanfolket i Namibia än mer utsatta för dödliga sjukdomar, som tuberkulos och dess multiresistenta variant som härjar i Omaheke- och Otjozondjuparegionen. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport. Namibia...

  • Skrivet oktober 7, 2021
  • 0
 • Hyresgäster på våra vård- och omsorgsboenden deltar i forskningsprojekt som undersöker antikroppar kopplat till covid-19

  Just nu pågår ett större nationellt forskningsprojekt som leds av Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå Universitet, i samverkan med Region Örebro läns smittskyddsenhet och vårdhygien, där man undersöker covid-19 vaccinets skyddseffekt i olika grupper. Studien undersöker...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0
 • Hur länge räcker vaccinimmunitet mot covid-19 hos äldre

  Personer som bor på äldreboenden i Sverige erbjuds delta i ett forskningsprojekt som kan få betydelse för beslut om vaccination mot covid-19. Studien leds av forskare vid Umeå universitet. Syftet med forskningsstudien är att undersöka immunförsvaret mot...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0
 • Komvux erbjuder drop-in-vaccinering och kulturtolkar för att nå SFI-eleverna

  Första vaccinationstillfället var i september. Den 6–8 oktober är Regionens sjuksköterskor tillbaka på Campus Risbergska för att erbjuda drop-in-vaccinering. Även de uppskattade kulturtolkarna är tillbaka för att stötta och förklara på olika språk, för att fler ska...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0
 • Lägesbild corona: Ingen tydlig effekt av avvecklade restriktioner

  Restriktionerna har ännu inte gett någon tydlig effekt på smittspridningen i Örebro län. Uppmaningen från ansvariga för smittskydd och vaccinationer är att alla som kan ska gå och vaccinera sig. Smittspridningen av covid-19 i Örebro län ligger...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 38 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0